Καθαρό ασφάλιστρο

Δωρεάν προσφορά ασφάλισης υγείας

Καθαρό ασφάλιστρο είναι το ποσό που απαιτείται για την κάλυψη των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει η ασφαλιστική εταιρεία έναντι των ασφαλισμένων. Πρόκειται για το ποσό που εκτιμά η ασφαλιστική εταιρεία ότι είναι απαραίτητο για καλυφθούν οι παροχές προς τους ασφαλισμένους.

Γιάννης Εμμανουήλ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6978656798

Με τη συνεχή γνώση και την εμπειρία δέκα ετών, έχω θεμελιώσει την επαγγελματική μου φιλοσοφία πάνω στο τρίπτυχο:

Φερεγγυότητα και αξιοπιστία της ασφαλιστικής εταιρείας.

Εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια και επαγγελματισμός ασφαλιστικού συμβούλου.

Σωστή διαχείριση και αξιοποίηση ενός μέσο-μακροπρόθεσμα βιώσιμου ασφαλιστικού προγράμματος.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Γιάννης Εμμανουήλ

Ασφαλιστικός Πράκτορας

Είναι πολλές οι πληροφορίες;

Σε ένα χωρίς δεσμεύσεις ραντεβού μπορώ να σας λύσω όλες τις απορίες και τους προβληματισμούς