Προνόμια πελατών μας

Προνόμιο πελατών μας 4

Δωρεάν ετήσιο Check – up το οποίο περιλαμβάνει: Γενική αίματος, ουρία,κρεατινίνη, σάκχαρο, χοληστερίνη, τριγλυκερίδια, SGOT,SGPT,HDL, LDL. Δωρεάν πέντε (5) προγραμματισμένες επισκέψεις στις ειδικότητες των Παθολόγου,

Περισσότερα »

Προνόμιο πελατών μας 3

Δωρεάν ετήσιο Check – up το οποίο περιλαμβάνει: Γενική αίματος, ουρία,κρεατινίνη, σάκχαρο, χοληστερίνη, SGOT,SGPT, ακτινογραφία θώρακος, ηλεκτροκαρδιογράφημα, υπερηχογράφημα άνω κάτω κοιλίας. Δωρεάν οκτώ (8) προγραμματισμένες

Περισσότερα »

Προνόμιο πελατών μας 2

Δωρεάν ετήσιο Check – up το οποίο περιλαμβάνει: Γενική αίματος, ουρία,κρεατινίνη,SGOT,SGPT,HDL, LDL, ακτινογραφία θώρακος και ηλεκτροκαρδιογράφημα. Δωρεάν Απεριόριστες προγραμματισμένες επισκέψεις, σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων:

Περισσότερα »

Προνόμιο πελατών μας 1

Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς των εξωτερικών ιατρείων στις ειδικότητες των Παθολόγου, Καρδιολόγου, Χειρουργού, Ορθοπεδικού έναντι συμβολικού αντιτίμου 20 €. Έκπτωση 15% στις επισκέψεις στα

Περισσότερα »

Γιάννης Εμμανουήλ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6978656798
Με τη συνεχή γνώση και την εμπειρία δέκα ετών, έχω θεμελιώσει την επαγγελματική μου φιλοσοφία πάνω στο τρίπτυχο:

Φερεγγυότητα και αξιοπιστία της ασφαλιστικής εταιρείας.

Εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια και επαγγελματισμός ασφαλιστικού συμβούλου.

Σωστή διαχείριση και αξιοποίηση ενός μέσο-μακροπρόθεσμα βιώσιμου ασφαλιστικού προγράμματος.
Επικοινωνία
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Γιάννης Εμμανουήλ

Ασφαλιστικός Πράκτορας

Είναι πολλές οι πληροφορίες;

Σε ένα χωρίς δεσμεύσεις ραντεβού μπορώ να σας λύσω όλες τις απορίες και τους προβληματισμούς