Προνόμια πελατών μας

Προνόμιο πελατών μας 4

Δωρεάν ετήσιο Check – up το οποίο περιλαμβάνει: Γενική αίματος, ουρία,κρεατινίνη, σάκχαρο, χοληστερίνη, τριγλυκερίδια, SGOT,SGPT,HDL, LDL. Δωρεάν πέντε (5) προγραμματισμένες επισκέψεις στις ειδικότητες των Παθολόγου,

Περισσότερα »

Προνόμιο πελατών μας 3

Δωρεάν ετήσιο Check – up το οποίο περιλαμβάνει: Γενική αίματος, ουρία,κρεατινίνη, σάκχαρο, χοληστερίνη, SGOT,SGPT, ακτινογραφία θώρακος, ηλεκτροκαρδιογράφημα, υπερηχογράφημα άνω κάτω κοιλίας. Δωρεάν οκτώ (8) προγραμματισμένες

Περισσότερα »

Προνόμιο πελατών μας 2

Δωρεάν ετήσιο Check – up το οποίο περιλαμβάνει: Γενική αίματος, ουρία,κρεατινίνη,SGOT,SGPT,HDL, LDL, ακτινογραφία θώρακος και ηλεκτροκαρδιογράφημα. Δωρεάν Απεριόριστες προγραμματισμένες επισκέψεις, σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων:

Περισσότερα »

Προνόμιο πελατών μας 1

Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς των εξωτερικών ιατρείων στις ειδικότητες των Παθολόγου, Καρδιολόγου, Χειρουργού, Ορθοπεδικού έναντι συμβολικού αντιτίμου 20 €. Έκπτωση 15% στις επισκέψεις στα

Περισσότερα »
Γιάννης Εμμανουήλ Ασφαλιστικός Πράκτορας Υγείας

Γιάννης Εμμανουήλ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6978656798
Με τη συνεχή γνώση και την εμπειρία δέκα ετών, έχω θεμελιώσει την επαγγελματική μου φιλοσοφία πάνω στο τρίπτυχο:

Φερεγγυότητα και αξιοπιστία της ασφαλιστικής εταιρείας.

Εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια και επαγγελματισμός ασφαλιστικού συμβούλου.

Σωστή διαχείριση και αξιοποίηση ενός μέσο-μακροπρόθεσμα βιώσιμου ασφαλιστικού προγράμματος.
Επικοινωνία
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Γιάννης Εμμανουήλ Ασφαλιστικός Πράκτορας Υγείας

Γιάννης Εμμανουήλ

Ασφαλιστικός Πράκτορας

Είναι πολλές οι πληροφορίες;

Σε ένα χωρίς δεσμεύσεις ραντεβού μπορώ να σας λύσω όλες τις απορίες και τους προβληματισμούς