Προνόμιο πελατών μας 1

Δωρεάν προσφορά ασφάλισης υγείας

Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς των εξωτερικών ιατρείων στις ειδικότητες των Παθολόγου, Καρδιολόγου, Χειρουργού, Ορθοπεδικού έναντι συμβολικού αντιτίμου 20 €.

Έκπτωση 15% στις επισκέψεις στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία σε όλες τις ειδικότητες.

Έκπτωση 35% στις Διαγνωστικές Εξετάσεις.

Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο της κλινικής, όταν το περιστατικό είναι επείγον και εφ’όσον ακολουθήσει εισαγωγή και νοσηλεία.

Γιάννης Εμμανουήλ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6978656798

Με τη συνεχή γνώση και την εμπειρία δέκα ετών, έχω θεμελιώσει την επαγγελματική μου φιλοσοφία πάνω στο τρίπτυχο:

Φερεγγυότητα και αξιοπιστία της ασφαλιστικής εταιρείας.

Εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια και επαγγελματισμός ασφαλιστικού συμβούλου.

Σωστή διαχείριση και αξιοποίηση ενός μέσο-μακροπρόθεσμα βιώσιμου ασφαλιστικού προγράμματος.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Γιάννης Εμμανουήλ

Ασφαλιστικός Πράκτορας

Είναι πολλές οι πληροφορίες;

Σε ένα χωρίς δεσμεύσεις ραντεβού μπορώ να σας λύσω όλες τις απορίες και τους προβληματισμούς