Προνόμιο πελατών μας 2

Δωρεάν προσφορά ασφάλισης υγείας

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on pinterest

Δωρεάν ετήσιο Check – up το οποίο περιλαμβάνει: Γενική αίματος, ουρία,κρεατινίνη,SGOT,SGPT,HDL, LDL, ακτινογραφία θώρακος και ηλεκτροκαρδιογράφημα.

  • Δωρεάν Απεριόριστες προγραμματισμένες επισκέψεις, σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων: Παθολόγους, Ουρολόγους, Ορθοπεδικούς, Καρδιολόγους, Αγγειολόγους, Ενδοκρινολόγους, Διαβητολόγους, Γενικούς Χειρουργούς, Χειρουργούς Παχυσαρκίας, Χειρουργούς Μαστού, Οφθαλμιάτρους, Ω.Ρ.Λ., πλαστικούς Χειρουργούς, Νευροχειρουργούς, Γυναικολόγουςκ.ά.
  • Δωρεάν Διαγνωστικές Εξετάσεις με παραπεμπτικό Ε.Ο.Π.Υ.Υ. χωρίς συμμετοχή.
  • Διαγνωστικές Εξετάσεις στα εξωτερικά Ιατρεία σε τιμές ΦΕΚ χωρίς παραπεμπτικό.
  • Δωρεάν μεταφορά, προς την κλινική με ασθενοφόρο, όταν το περιστατικό είναι επείγον.
  • Επίσκεψη σε εφημερεύοντες ιατρούς σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού με συμμετοχή 5,00€ (περιλαμβάνονται οι oncall ιατροί).
  • Καλύψεις σε προγράμματα νοσοκομειακής περίθαλψης, μηδενίζοντας τη συμμετοχή όπου υπάρχει Ειδική προσφορά για ψηφ. μαστογραφία 30,00€ και τεστ Παπ 15,00€.
  • Ειδικά προνομιακά check – up.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on pinterest

Γιάννης Εμμανουήλ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6978656798

Γιάννης Εμμανουήλ Ασφαλιστικός Πράκτορας Υγείας

Με τη συνεχή γνώση και την εμπειρία δέκα ετών, έχω θεμελιώσει την επαγγελματική μου φιλοσοφία πάνω στο τρίπτυχο:

Φερεγγυότητα και αξιοπιστία της ασφαλιστικής εταιρείας.

Εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια και επαγγελματισμός ασφαλιστικού συμβούλου.

Σωστή διαχείριση και αξιοποίηση ενός μέσο-μακροπρόθεσμα βιώσιμου ασφαλιστικού προγράμματος.

Γιάννης Εμμανουήλ Ασφαλιστικός Πράκτορας Υγείας

Γιάννης Εμμανουήλ

Ασφαλιστικός Πράκτορας

Είναι πολλές οι πληροφορίες;

Σε ένα χωρίς δεσμεύσεις ραντεβού μπορώ να σας λύσω όλες τις απορίες και τους προβληματισμούς