Προνόμιο πελατών μας 3

Δωρεάν προσφορά ασφάλισης υγείας

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on pinterest

Δωρεάν ετήσιο Check – up το οποίο περιλαμβάνει: Γενική αίματος, ουρία,κρεατινίνη, σάκχαρο, χοληστερίνη, SGOT,SGPT, ακτινογραφία θώρακος, ηλεκτροκαρδιογράφημα, υπερηχογράφημα άνω κάτω κοιλίας.

  • Δωρεάν οκτώ (8) προγραμματισμένες επισκέψεις, σε ιατρούς των εξωτερικών ιατρείων (Παθολόγους, Χειρουργούς).
  • Απεριόριστες επισκέψεις προγραμματισμένες σε ιατρούς στις ειδικότητες Καρδιολόγου, Ουρολόγου, Ορθοπεδικού στην προνομιακή τιμή των 20 € και στις λοιπές ειδικότητες (Ενδοκρινολόγος, Διαβητολόγος, Αγγειοχειρουργός κλπ) στην προνομιακή τιμή των 30€.
  • Συνταγογράφηση παραπεμπτικών ΕΟΠΥΥ με 10€.
  • Διεξαγωγή διαγνωστικών εξετάσεων με έκπτωση 15% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου.
  • Απεικονιστικές εξετάσεις σε τιμές Δημοσίου.
  • Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο της κλινικής, όταν το περιστατικό είναι επείγον και εφ’όσον ακολουθήσει εισαγωγή και νοσηλεία.
  • Έκπτωση 10 % στα έξοδα νοσηλείας.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on pinterest

Γιάννης Εμμανουήλ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6978656798

Γιάννης Εμμανουήλ Ασφαλιστικός Πράκτορας Υγείας

Με τη συνεχή γνώση και την εμπειρία δέκα ετών, έχω θεμελιώσει την επαγγελματική μου φιλοσοφία πάνω στο τρίπτυχο:

Φερεγγυότητα και αξιοπιστία της ασφαλιστικής εταιρείας.

Εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια και επαγγελματισμός ασφαλιστικού συμβούλου.

Σωστή διαχείριση και αξιοποίηση ενός μέσο-μακροπρόθεσμα βιώσιμου ασφαλιστικού προγράμματος.

Γιάννης Εμμανουήλ Ασφαλιστικός Πράκτορας Υγείας

Γιάννης Εμμανουήλ

Ασφαλιστικός Πράκτορας

Είναι πολλές οι πληροφορίες;

Σε ένα χωρίς δεσμεύσεις ραντεβού μπορώ να σας λύσω όλες τις απορίες και τους προβληματισμούς