Κιρσοκήλη

Δωρεάν προσφορά ασφάλισης υγείας

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on pinterest

Η διαδικασία που ακολουθείται για την αποζημίωση σε περίπτωση νοσηλείας ενός ασφαλισμένου μέσα από ένα απλό και ρεαλιστικό παράδειγμα.

Ο Γιάννης Κ. είναι 27 ετών. Διαθέτει δημόσιο φορέα ασφάλισης (ΕΟΠΥΥ) και ιδιωτική ασφάλεια υγείας. Το νοσοκομειακό του πρόγραμμα διαθέτει απαλλαγή, δηλαδή ο ασφαλισμένος συμμετέχει στα πρώτα έξοδα νοσηλείας ανάλογα με τη θέση νοσηλείας που θα επιλέξει, και στη συνέχεια τον καλύπτει η ασφαλιστική του εταιρεία 100% μέχρι 500.000 ευρώ. Η συμμετοχή του για Γ’ θέση νοσηλείας είναι 1.050 ευρώ.

Ένα χρόνο και εννέα μήνες μετά τη σύναψη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, διεγνώσθη με κιρσοκήλη. Δεν είχε κάποιο ιστορικό σχετικά στο παρελθόν, γεγονός που εξακριβωνόταν από τη γνωμάτευση του ιατρού και το βιβλιάριο υγείας του. Επέλεξε το γιατρό της αρεσκείας του και νοσηλεύτηκε στη συμβεβλημένη ιδιωτική κλινική του Ιατρικού Κέντρου Παλαιού Φαλήρου σε Γ’ θέση, όπου παρέμεινε 1 μέρα για την πλήρη αποθεραπεία του.

Κατά την εισαγωγή του στο Ιατρικό Κέντρο Παλαιού Φαλήρου, έκανε τον απαιτούμενο προεγχειρητικό έλεγχο και δήλωσε ότι θα κάνει χρήση του δημόσιου φορέα, προσκομίζοντας το βιβλιάριο υγείας του, καθώς και της ιδιωτικής του ασφάλειας αναφέροντας τον αριθμό του συμβολαίου του. Στη συνέχεια επέλεξε τη θέση νοσηλείας (Γ), όπου παρέμεινε για μία ημέρα μετά τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υπεβλήθη.

Κατά την έξοδο του από το νοσοκομείο πλήρωσε μόνο 400 ευρώ. Ήδη η ασφαλιστική εταιρεία είχε στείλει εγγυητική για την κάλυψη του ασφαλισμένου της για το ποσό άνω των 1.050 ευρώ, που ήταν η συμμετοχή του ασφαλισμένου για τη θέση νοσηλείας που επέλεξε. Βάση συμβολαίου η αιτία νοσηλείας δεν υπαγόταν σε κάποια εξαίρεση, ενώ η χρονική αναμονή του ενός έτους είχε παρέλθει, με αποτέλεσμα ο ασφαλισμένος να καλυφθεί κανονικά. Οι συνολικές δαπάνες νοσηλείας, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών των ιατρών, ήταν 2.605 ευρώ. Το ταμείο του συμμετείχε κατά 210 ευρώ και η ιδιωτική του ασφάλεια κατά 1.555 ευρώ. Η κάλυψη από το δημόσιο φορέα έγινε απευθείας στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύτηκε, χωρίς να χρειάζεται να προσκομίσει οποιαδήποτε δικαιολογητικά στη συνέχεια. Επιπλέον, του χορηγήθηκε έκπτωση περίπου 20% στο υπολειπόμενο ποσό συμμετοχής του.

Τελικώς, ο ασφαλισμένος επέστρεψε σπίτι του με πλήρη αποκατάσταση του προβλήματος υγείας, χωρίς να ασχοληθεί στο μέλλον με το οικονομικό σκέλος.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on pinterest

Γιάννης Εμμανουήλ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6978656798

Γιάννης Εμμανουήλ Ασφαλιστικός Πράκτορας Υγείας

Με τη συνεχή γνώση και την εμπειρία δέκα ετών, έχω θεμελιώσει την επαγγελματική μου φιλοσοφία πάνω στο τρίπτυχο:

Φερεγγυότητα και αξιοπιστία της ασφαλιστικής εταιρείας.

Εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια και επαγγελματισμός ασφαλιστικού συμβούλου.

Σωστή διαχείριση και αξιοποίηση ενός μέσο-μακροπρόθεσμα βιώσιμου ασφαλιστικού προγράμματος.

Γιάννης Εμμανουήλ Ασφαλιστικός Πράκτορας Υγείας

Γιάννης Εμμανουήλ

Ασφαλιστικός Πράκτορας

Είναι πολλές οι πληροφορίες;

Σε ένα χωρίς δεσμεύσεις ραντεβού μπορώ να σας λύσω όλες τις απορίες και τους προβληματισμούς