Ασφαλιστικές έννοιες

Underwriting

Underwriting είναι η διαδικασία μέσω της οποίας η ασφαλιστική εταιρεία αναγνωρίζει και ταξινομεί κάθε υποψήφιο προς ασφάλιση κίνδυνο, αποφασίζει αν θα αναλάβει να καλύψει τον

Περισσότερα »

Κίνδυνος

Κίνδυνος είναι η αβεβαιότητα σχετικά με την επέλευση οποιουδήποτε μελλοντικού περιστατικού που δεν είναι αναμενόμενο και το οποίο μπορεί να προξενήσει κάποια οικονομική ανάγκη. Ο

Περισσότερα »

Ασφαλιστική Σύμβαση

Η ασφαλιστική σύμβαση είναι μια επώνυμη, ενοχική, αμφοτεροβαρής, διαρκής σύμβαση, κατά την οποία ο ασφαλιστής (δηλαδή η ασφαλιστική επιχείρηση), αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει, έναντι

Περισσότερα »

Εγγυητικό κεφάλαιο

Εγγυητικό κεφάλαιο είναι το ποσό που είναι υποχρεωμένη να τηρεί μια ασφαλιστική εταιρεία και ισοδυναμεί με το 1/3 του απαιτούμενου περιθωρίου Φερεγγυότητας. Επίσης, δεν μπορεί

Περισσότερα »

Τεχνικά αποθέματα

Τεχνικά αποθέματα είναι οι προβλέψεις της ασφαλιστικής εταιρείας που αναγράφονται στο παθητικό των οικονομικών της καταστάσεων ώστε να αποτυπώσει λογιστικά τις υποχρεώσεις που έχει από

Περισσότερα »

Καθαρό ασφάλιστρο

Καθαρό ασφάλιστρο είναι το ποσό που απαιτείται για την κάλυψη των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει η ασφαλιστική εταιρεία έναντι των ασφαλισμένων. Πρόκειται για το ποσό

Περισσότερα »

Διαρκής ολική ανικανότητα

Η για ένα τουλάχιστον χρόνο από τότε που θα αναγγελθεί εγγράφως στην ασφαλιστική εταιρεία διαρκής και ολοκληρωτική ανικανότητα του ασφαλισμένου, είτε από ασθένεια είτε από

Περισσότερα »
Γιάννης Εμμανουήλ Ασφαλιστικός Πράκτορας Υγείας

Γιάννης Εμμανουήλ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6978656798
Με τη συνεχή γνώση και την εμπειρία δέκα ετών, έχω θεμελιώσει την επαγγελματική μου φιλοσοφία πάνω στο τρίπτυχο:

Φερεγγυότητα και αξιοπιστία της ασφαλιστικής εταιρείας.

Εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια και επαγγελματισμός ασφαλιστικού συμβούλου.

Σωστή διαχείριση και αξιοποίηση ενός μέσο-μακροπρόθεσμα βιώσιμου ασφαλιστικού προγράμματος.
Επικοινωνία
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Γιάννης Εμμανουήλ Ασφαλιστικός Πράκτορας Υγείας

Γιάννης Εμμανουήλ

Ασφαλιστικός Πράκτορας

Είναι πολλές οι πληροφορίες;

Σε ένα χωρίς δεσμεύσεις ραντεβού μπορώ να σας λύσω όλες τις απορίες και τους προβληματισμούς