Τεχνικά αποθέματα

Δωρεάν προσφορά ασφάλισης υγείας

Τεχνικά αποθέματα είναι οι προβλέψεις της ασφαλιστικής εταιρείας που αναγράφονται στο παθητικό των οικονομικών της καταστάσεων ώστε να αποτυπώσει λογιστικά τις υποχρεώσεις που έχει από τους ασφαλιστικούς κινδύνους που έχει αναλάβει.

Γιάννης Εμμανουήλ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6978656798

Με τη συνεχή γνώση και την εμπειρία δέκα ετών, έχω θεμελιώσει την επαγγελματική μου φιλοσοφία πάνω στο τρίπτυχο:

Φερεγγυότητα και αξιοπιστία της ασφαλιστικής εταιρείας.

Εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια και επαγγελματισμός ασφαλιστικού συμβούλου.

Σωστή διαχείριση και αξιοποίηση ενός μέσο-μακροπρόθεσμα βιώσιμου ασφαλιστικού προγράμματος.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Γιάννης Εμμανουήλ

Ασφαλιστικός Πράκτορας

Είναι πολλές οι πληροφορίες;

Σε ένα χωρίς δεσμεύσεις ραντεβού μπορώ να σας λύσω όλες τις απορίες και τους προβληματισμούς