Εγγυητικό κεφάλαιο

Δωρεάν προσφορά ασφάλισης υγείας

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on pinterest

Εγγυητικό κεφάλαιο είναι το ποσό που είναι υποχρεωμένη να τηρεί μια ασφαλιστική εταιρεία και ισοδυναμεί με το 1/3 του απαιτούμενου περιθωρίου Φερεγγυότητας. Επίσης, δεν μπορεί να είναι μικρότερο από ένα ποσό που ονομάζεται ελάχιστο εγγυητικό κεφάλαιο και το οποίο είναι απαραίτητο να τηρεί μία εταιρεία για να λάβει άδεια λειτουργίας. Στον κλάδο ζωής το ελάχιστο εγγυητικό κεφάλαιο ορίζεται σε 6.000.000 ευρώ.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on pinterest

Γιάννης Εμμανουήλ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6978656798

Γιάννης Εμμανουήλ Ασφαλιστικός Πράκτορας Υγείας

Με τη συνεχή γνώση και την εμπειρία δέκα ετών, έχω θεμελιώσει την επαγγελματική μου φιλοσοφία πάνω στο τρίπτυχο:

Φερεγγυότητα και αξιοπιστία της ασφαλιστικής εταιρείας.

Εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια και επαγγελματισμός ασφαλιστικού συμβούλου.

Σωστή διαχείριση και αξιοποίηση ενός μέσο-μακροπρόθεσμα βιώσιμου ασφαλιστικού προγράμματος.

Γιάννης Εμμανουήλ Ασφαλιστικός Πράκτορας Υγείας

Γιάννης Εμμανουήλ

Ασφαλιστικός Πράκτορας

Είναι πολλές οι πληροφορίες;

Σε ένα χωρίς δεσμεύσεις ραντεβού μπορώ να σας λύσω όλες τις απορίες και τους προβληματισμούς