Απαλλαγή

Δωρεάν προσφορά ασφάλισης υγείας

Απαλλαγή ονομάζεται το ποσό που αφαιρείται, σε κάθε περίπτωση αποζημίωσης σύμφωνα με τους όρους του παρόντος παραρτήματος, από το σύνολο των αναγνωρισθέντων εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης, για το οποίο δεν καταβάλλεται αποζημίωση, αλλά το επιβαρύνεται ο ασφαλισμένος.

Γιάννης Εμμανουήλ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6978656798

Με τη συνεχή γνώση και την εμπειρία δέκα ετών, έχω θεμελιώσει την επαγγελματική μου φιλοσοφία πάνω στο τρίπτυχο:

Φερεγγυότητα και αξιοπιστία της ασφαλιστικής εταιρείας.

Εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια και επαγγελματισμός ασφαλιστικού συμβούλου.

Σωστή διαχείριση και αξιοποίηση ενός μέσο-μακροπρόθεσμα βιώσιμου ασφαλιστικού προγράμματος.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Γιάννης Εμμανουήλ

Ασφαλιστικός Πράκτορας

Είναι πολλές οι πληροφορίες;

Σε ένα χωρίς δεσμεύσεις ραντεβού μπορώ να σας λύσω όλες τις απορίες και τους προβληματισμούς