Ασφαλισμένα πρόσωπα

Δωρεάν προσφορά ασφάλισης υγείας

Ασφαλισμένα πρόσωπα είναι αποκλειστικά τα πρόσωπα που αναφέρονται στον Πίνακα καλύψεων και παροχών. Δικαίωμα ασφάλισης έχουν ο ασφαλισμένος με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής του οποίου η παρούσα κάλυψη είναι παράρτημα καθώς και ως εξαρτώμενα μέλη η/ο σύζυγος του ασφαλισμένου και τα άγαμα παιδιά τους.

Γιάννης Εμμανουήλ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6978656798

Με τη συνεχή γνώση και την εμπειρία δέκα ετών, έχω θεμελιώσει την επαγγελματική μου φιλοσοφία πάνω στο τρίπτυχο:

Φερεγγυότητα και αξιοπιστία της ασφαλιστικής εταιρείας.

Εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια και επαγγελματισμός ασφαλιστικού συμβούλου.

Σωστή διαχείριση και αξιοποίηση ενός μέσο-μακροπρόθεσμα βιώσιμου ασφαλιστικού προγράμματος.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Γιάννης Εμμανουήλ

Ασφαλιστικός Πράκτορας

Είναι πολλές οι πληροφορίες;

Σε ένα χωρίς δεσμεύσεις ραντεβού μπορώ να σας λύσω όλες τις απορίες και τους προβληματισμούς