Συμβεβλημένο νοσοκομείο

Δωρεάν προσφορά ασφάλισης υγείας

Συμβεβλημένο νοσοκομείο με την ασφαλιστική εταιρεία ονομάζεται το νοσοκομείο δημόσιο ή ιδιωτικό με το οποίο η ασφαλιστική εταιρεία έχει συνάψει ειδική συμφωνία συνεργασίας. Οι συνεργασίες αυτές έχουν ως κύριο σκοπό την πληρέστερη εξυπηρέτηση του ασφαλισμένου. Η εταιρεία όμως διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει χωρίς προειδοποίηση του ασφαλισμένου, μερικές ή όλες τις συνεργασίες αν κρίνει ότι οι συνθήκες δεν τις ευνοούν.

Γιάννης Εμμανουήλ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6978656798

Με τη συνεχή γνώση και την εμπειρία δέκα ετών, έχω θεμελιώσει την επαγγελματική μου φιλοσοφία πάνω στο τρίπτυχο:

Φερεγγυότητα και αξιοπιστία της ασφαλιστικής εταιρείας.

Εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια και επαγγελματισμός ασφαλιστικού συμβούλου.

Σωστή διαχείριση και αξιοποίηση ενός μέσο-μακροπρόθεσμα βιώσιμου ασφαλιστικού προγράμματος.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Γιάννης Εμμανουήλ

Ασφαλιστικός Πράκτορας

Είναι πολλές οι πληροφορίες;

Σε ένα χωρίς δεσμεύσεις ραντεβού μπορώ να σας λύσω όλες τις απορίες και τους προβληματισμούς