logo

Απώλεια εισοδήματος

Απώλεια εισοδήματος

Η δυνατότητα προστασίας του εισοδήματος μπορεί να αποτελέσει εχέγγυο διατήρησης της οικονομικής σταθερότητας και της ομαλής διαβίωσης ενός ατόμου και κατ’επέκταση της οικογενείας του. Η ιδιωτική ασφάλιση παρέχει, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα διασφάλισης του εισοδήματος, μέσα από ένα εξειδικευμένο ασφαλιστικό πρόγραμμα που καλύπτει τον κίνδυνο αδυναμίας συνέχισης της εργασίας του ασφαλισμένου και η οποία μπορεί να προέρχεται είτε από ασθένεια είτε από ατύχημα.

Τα ασφαλιστικά προγράμματα που παρέχουν προστασία του εισοδήματος είναι δύο τύπων:

Ασφάλιση εισοδήματος από ατύχημα

Σε περίπτωση αδυναμίας του ασφαλισμένου να εργαστεί προσωρινά ή για σημαντικό χρονικό διάστημα λόγω ατυχήματος που υπέστη (συμπεριλαμβανομένου του τροχαίου), τότε του καταβάλλεται ένα σημαντικό ποσό ημερήσιας αποζημίωσης. Ο ασφαλισμένος επιλέγει το ύψος του ποσού και τη διάρκεια ασφάλισης. Συγκεκριμένα, καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση από την πρώτη ημέρα του ατυχήματος με ανώτατη διάρκεια τα δύο έτη, και εφόσον η ανικανότητα για εργασία διαρκέσει πάνω από δέκα ημέρες. Μάλιστα, σε περίπτωση νοσηλείας σε νοσοκομείο, το ύψος της αποζημίωσης διπλασιάζεται για τις ημέρες νοσηλείας. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα συνδυασμού της κάλυψης είτε με ένα πρόγραμμα ασφάλισης ζωής, είτε με κάποιο από τα νοσοκομειακά προγράμματα. Αποτελεί ιδανικό πρόγραμμα για όσους επιθυμούν να διατηρήσουν το εισόδημα τους ή να διασφαλίσουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα για μία χρονική περίοδο υψηλών υποχρεώσεων και υψηλής έκθεσης σε ατυχήματα, και συνεπώς αυξημένων οικονομικών αναγκών που θα δημιουργηθούν εξαιτίας ενός σοβαρού ατυχήματος, π.χ. άνθρωποι που μετακινούνται οδικώς και ταξιδεύουν συχνά για τις ανάγκες της εργασίας τους ή όσοι πραγματοποιούν χειρωνακτική εργασία. Απευθύνεται κυρίως σε ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους που θα πληγεί άμεσα το εισόδημα τους, ενώ οι τρέχουσες οικονομικές υποχρεώσεις θα εξακολουθούν να υφίστανται.

Ασφάλιση εισοδήματος από ασθένεια και ατύχημα

Σε περίπτωση αδυναμίας του ασφαλισμένου να εργαστεί προσωρινά ή για σημαντικό χρονικό διάστημα, είτε λόγω ασθένειας είτε λόγω ατυχήματος (συμπεριλαμβανομένου του τροχαίου), τότε του καταβάλλεται ένα σημαντικό ποσό ημερήσιας αποζημίωσης. Ο ασφαλισμένος επιλέγει το ύψος του ποσού και τη διάρκεια ασφάλισης. Επιπλέον, επιλέγει το συνδυασμό ημερών από την εκδήλωση αδυναμίας εργασίας για τον οποίο επιθυμεί να αποζημιώνεται, μέσα από ένα πλήθος δυνατών συνδυασμών, π.χ. από την πρώτη ημέρα ατυχήματος και από την όγδοη ημέρα ασθένειας ή από την τριακοστή ημέρα ατυχήματος και την τριακοστή ημέρα ασθένειας. Η ανώτατη διάρκεια αποζημίωσης που μπορεί να επιλέξει ο ασφαλισμένος είναι δύο, πέντε ή δέκα έτη. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα συνδυασμού της κάλυψης είτε με ένα πρόγραμμα ασφάλισης ζωής, είτε με κάποιο από τα νοσοκομειακά προγράμματα. Αποτελεί ιδανικό πρόγραμμα για όσους επιθυμούν να διατηρήσουν το εισόδημα τους ή να διασφαλίσουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα για μία χρονική περίοδο υψηλών υποχρεώσεων και συνεπώς αυξημένων οικονομικών αναγκών που θα δημιουργηθούν από οποιαδήποτε αιτία. Απευθύνεται κυρίως σε ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους που θα πληγεί άμεσα το εισόδημα τους, ενώ οι τρέχουσες οικονομικές υποχρεώσεις θα εξακολουθούν να υφίστανται. Παράλληλα, απευθύνεται σε μισθωτούς που επιθυμούν να εξασφαλίσουν το εισόδημα τους σε περίπτωση απουσίας τους από την εργασία για μεγάλη χρονική διάρκεια, με αποτέλεσμα να μην αναπληρώνεται εξολοκλήρου ο μισθός τους. Με αυτό τον τρόπο, η ασφάλεια απώλειας εισοδήματος μπορεί να λειτουργήσει συνδυαστικά και ανεξάρτητα από τον ασφαλιστικό φορέα, επιτυγχάνοντας το μέγιστο οικονομικό όφελος.

Ανάλογα την περίπτωση, ο ασφαλισμένος καθορίζει το ύψος του ποσού αποζημίωσης με το οποίο επιθυμεί να αναπληρώσει το τυχόν απολεσθέν εισόδημα, καθώς και τη χρονική διάρκεια για την οποία θα το λαμβάνει, με βάση το βαθμό ανικανότητας του να εργαστεί. Επιπροσθέτως, αξιολογούνται η επαγγελματική κατηγορία, η επικινδυνότητα δραστηριοτήτων που συμμετέχει και το ιατρικό ιστορικό του.

Η διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας της οικογενείας και του βιοτικού της επιπέδου εκτίθεται πολλαπλασιαστικά όταν εξαρτάται από το εισόδημα ενός μόνο ατόμου. Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του ασφαλισμένου και τους κινδύνους στους οποίους είναι εκτεθειμένος, μπορεί να διαμορφωθεί ένα εξατομικευμένο ασφαλιστικό πρόγραμμα για την προστασία του ιδίου και των αγαπημένων του προσώπων.

Δωρεάν προσφορά ασφάλισης υγείας

Γιάννης Εμμανουήλ Ασφαλιστικός Πράκτορας Υγείας
Αναπαραγωγή Βίντεο
Γιάννης Εμμανουήλ Ασφαλιστικός Πράκτορας Υγείας
Αναπαραγωγή Βίντεο

Γιάννης Εμμανουήλ

Co-Founder Asfaleia-Ygeias.com

Ζούμε σε ένα ταχύτατα μεταβαλλόμενο περιβάλλον που διακρίνεται από συνεχείς αλλαγές σε κοινωνικοοικονομικές δομές και συνθήκες, καθώς και νέα δεδομένα στον κλάδο – δημόσιας και ιδιωτικής – ασφάλισης. Με τη συνεχή γνώση και την εμπειρία δέκα ετών, έχω θεμελιώσει την επαγγελματική μου φιλοσοφία πάνω στο τρίπτυχο:

  • Φερεγγυότητα και αξιοπιστία της ασφαλιστικής εταιρείας.
  • Εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια και επαγγελματισμός ασφαλιστικού συμβούλου.
  • Σωστή διαχείριση και αξιοποίηση ενός μέσο-μακροπρόθεσμα βιώσιμου ασφαλιστικού προγράμματος.

Με υπευθυνότητα και διαχρονικότητα υπηρετώ καθημερινά αυτή τη φιλοσοφία, έχοντας σαν στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων με άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες τους και καλλιεργώντας μακροχρόνιες ανθρωποκεντρικές σχέσεις.

Διαμορφώστε το πρόγραμμα υγείας που σας ταιριάζει

Δωρεάν προσφορά ασφάλισης υγείας