Ασφάλεια υγείας στο εξωτερικό

Δωρεάν προσφορά ασφάλισης υγείας

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on pinterest

Ένα ζήτημα που απασχολεί, όχι μόνο όσους προχωρούν σε μία ασφάλιση υγείας, είναι η δυνατότητα κάλυψης στο εξωτερικό σε περίπτωση που προκύψει κάποιο ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα υγείας και το οποίο χρήζει εξειδικευμένης ιατρικής αντιμετώπισης και υποστήριξης, ενώ απαιτεί υψηλού κόστους ιατρικές υπηρεσίες.

 

Δυστυχώς υπάρχουν περιστατικά υγείας για τα οποία δεν υπάρχει ανάλογη εμπειρία, εξειδίκευση ή υποδομή στη χώρα μας με αποτέλεσμα οι ασθενείς να απευθύνονται σε κάποιο νοσηλευτικό ίδρυμα του εξωτερικού, όπου μπορούν να βρουν τα απαιτούμενα στοιχεία, προκειμένου να αυξήσουν τις πιθανότητες αποτελεσματικής αντιμετώπισης του προβλήματος υγείας.

Σε αυτή την περίπτωση το κόστος που θα προκύψει από μία νοσηλεία στο εξωτερικό μπορεί να ξεφύγει από τα πλαίσια της οικονομικής δυνατότητας που μπορεί να διαθέσει ένας οικογενειακός προϋπολογισμός μια δεδομένη στιγμή. Δυστυχώς η αντίληψη “βάζω χρήματα στην άκρη για μια δύσκολη στιγμή” βρίσκει όλο και πιο σπάνια εφαρμογή στις μέρες μας. Το αποτέλεσμα είναι η οικονομική αδυναμία αντιμετώπισης του προβλήματος υγείας που έχει παρουσιαστεί.

Η ασφάλεια υγείας έρχεται να δώσει λύση και στα δύο παραπάνω προβλήματα, καθώς τα περισσότερα ασφαλιστικά προγράμματα συμπεριλαμβάνουν κάλυψη και στο εξωτερικό. Επιπλέον, τα όρια κάλυψης είναι ιδιαίτερα υψηλά ώστε να μην απασχολεί τους ασφαλισμένους σε ποιο ύψος θα ανέλθουν τα νοσήλια ή πόσες μέρες θα διαρκέσει η νοσηλεία τους.

Εκτός όμως από τα προγραμματισμένα περιστατικά, η κάλυψη υγείας στο εξωτερικό παρέχεται και σε ενδεχόμενα έκτακτα περιστατικά τα οποία μπορούν να παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια της παρουσίας των ασφαλισμένων στο εξωτερικό, τόσο για προσωπικούς όσο και για επαγγελματικούς λόγους, χωρίς να είναι απαραίτητο να το έχουν δηλώσει εκ των προτέρων.

Σε κάθε περίπτωση, με ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο υγείας εξασφαλίζεται με έναν ακόμα τρόπο η δυνατότητα εναλλακτικής επιλογής στην αντιμετώπιση ενός δυσάρεστου προβλήματος υγείας των ασφαλισμένων και παράλληλα προστατεύεται η οικονομική σταθερότητα τους. Ως εκ τούτου, οι ασφαλισμένοι δεν εξετάζουν το οικονομικό κόστος στην απόφαση που θα λάβουν, αλλά την καλύτερη εφικτή λύση, με ηρεμία και αξιοπρέπεια.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on pinterest

Γιάννης Εμμανουήλ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6978656798

Γιάννης Εμμανουήλ Ασφαλιστικός Πράκτορας Υγείας

Με τη συνεχή γνώση και την εμπειρία δέκα ετών, έχω θεμελιώσει την επαγγελματική μου φιλοσοφία πάνω στο τρίπτυχο:

Φερεγγυότητα και αξιοπιστία της ασφαλιστικής εταιρείας.

Εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια και επαγγελματισμός ασφαλιστικού συμβούλου.

Σωστή διαχείριση και αξιοποίηση ενός μέσο-μακροπρόθεσμα βιώσιμου ασφαλιστικού προγράμματος.

Γιάννης Εμμανουήλ Ασφαλιστικός Πράκτορας Υγείας

Γιάννης Εμμανουήλ

Ασφαλιστικός Πράκτορας

Είναι πολλές οι πληροφορίες;

Σε ένα χωρίς δεσμεύσεις ραντεβού μπορώ να σας λύσω όλες τις απορίες και τους προβληματισμούς