logo

Ασφάλεια υγείας στο εξωτερικό

Ασφάλεια υγείας στο εξωτερικό

Ένα ζήτημα που απασχολεί, όχι μόνο όσους προχωρούν σε μία ασφάλιση υγείας, είναι η δυνατότητα κάλυψης στο εξωτερικό σε περίπτωση που προκύψει κάποιο ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα υγείας και το οποίο χρήζει εξειδικευμένης ιατρικής αντιμετώπισης και υποστήριξης, ενώ απαιτεί υψηλού κόστους ιατρικές υπηρεσίες.

 

Δυστυχώς υπάρχουν περιστατικά υγείας για τα οποία δεν υπάρχει ανάλογη εμπειρία, εξειδίκευση ή υποδομή στη χώρα μας με αποτέλεσμα οι ασθενείς να απευθύνονται σε κάποιο νοσηλευτικό ίδρυμα του εξωτερικού, όπου μπορούν να βρουν τα απαιτούμενα στοιχεία, προκειμένου να αυξήσουν τις πιθανότητες αποτελεσματικής αντιμετώπισης του προβλήματος υγείας.

Σε αυτή την περίπτωση το κόστος που θα προκύψει από μία νοσηλεία στο εξωτερικό μπορεί να ξεφύγει από τα πλαίσια της οικονομικής δυνατότητας που μπορεί να διαθέσει ένας οικογενειακός προϋπολογισμός μια δεδομένη στιγμή. Δυστυχώς η αντίληψη “βάζω χρήματα στην άκρη για μια δύσκολη στιγμή” βρίσκει όλο και πιο σπάνια εφαρμογή στις μέρες μας. Το αποτέλεσμα είναι η οικονομική αδυναμία αντιμετώπισης του προβλήματος υγείας που έχει παρουσιαστεί.

Η ασφάλεια υγείας έρχεται να δώσει λύση και στα δύο παραπάνω προβλήματα, καθώς τα περισσότερα ασφαλιστικά προγράμματα συμπεριλαμβάνουν κάλυψη και στο εξωτερικό. Επιπλέον, τα όρια κάλυψης είναι ιδιαίτερα υψηλά ώστε να μην απασχολεί τους ασφαλισμένους σε ποιο ύψος θα ανέλθουν τα νοσήλια ή πόσες μέρες θα διαρκέσει η νοσηλεία τους.

Εκτός όμως από τα προγραμματισμένα περιστατικά, η κάλυψη υγείας στο εξωτερικό παρέχεται και σε ενδεχόμενα έκτακτα περιστατικά τα οποία μπορούν να παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια της παρουσίας των ασφαλισμένων στο εξωτερικό, τόσο για προσωπικούς όσο και για επαγγελματικούς λόγους, χωρίς να είναι απαραίτητο να το έχουν δηλώσει εκ των προτέρων.

Σε κάθε περίπτωση, με ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο υγείας εξασφαλίζεται με έναν ακόμα τρόπο η δυνατότητα εναλλακτικής επιλογής στην αντιμετώπιση ενός δυσάρεστου προβλήματος υγείας των ασφαλισμένων και παράλληλα προστατεύεται η οικονομική σταθερότητα τους. Ως εκ τούτου, οι ασφαλισμένοι δεν εξετάζουν το οικονομικό κόστος στην απόφαση που θα λάβουν, αλλά την καλύτερη εφικτή λύση, με ηρεμία και αξιοπρέπεια.

Δωρεάν προσφορά ασφάλισης υγείας

Γιάννης Εμμανουήλ Ασφαλιστικός Πράκτορας Υγείας
Αναπαραγωγή Βίντεο
Γιάννης Εμμανουήλ Ασφαλιστικός Πράκτορας Υγείας
Αναπαραγωγή Βίντεο

Γιάννης Εμμανουήλ

Co-Founder Asfaleia-Ygeias.com

Ζούμε σε ένα ταχύτατα μεταβαλλόμενο περιβάλλον που διακρίνεται από συνεχείς αλλαγές σε κοινωνικοοικονομικές δομές και συνθήκες, καθώς και νέα δεδομένα στον κλάδο – δημόσιας και ιδιωτικής – ασφάλισης. Με τη συνεχή γνώση και την εμπειρία δέκα ετών, έχω θεμελιώσει την επαγγελματική μου φιλοσοφία πάνω στο τρίπτυχο:

  • Φερεγγυότητα και αξιοπιστία της ασφαλιστικής εταιρείας.
  • Εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια και επαγγελματισμός ασφαλιστικού συμβούλου.
  • Σωστή διαχείριση και αξιοποίηση ενός μέσο-μακροπρόθεσμα βιώσιμου ασφαλιστικού προγράμματος.

Με υπευθυνότητα και διαχρονικότητα υπηρετώ καθημερινά αυτή τη φιλοσοφία, έχοντας σαν στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων με άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες τους και καλλιεργώντας μακροχρόνιες ανθρωποκεντρικές σχέσεις.

Διαμορφώστε το πρόγραμμα υγείας που σας ταιριάζει

Δωρεάν προσφορά ασφάλισης υγείας