Μπορώ να ασφαλιστώ;

Δωρεάν προσφορά ασφάλισης υγείας

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on pinterest

Ένα ερώτημα που θέτουν συχνά οι υποψήφιοι προς ασφάλιση είναι αν έχουν τη δυνατότητα να ασφαλιστούν, όχι από οικονομικής άποψης, αλλά ιατρικής. Το ερώτημα προκύπτει είτε λόγω του προχωρημένου της ηλικίας είτε λόγω του ιατρικού ιστορικού. Δυστυχώς η ασφαλισιμότητα είναι η πιο σημαντική έννοια στην ασφάλεια υγείας. Είναι η βάση της διαδικασίας ασφάλισης και γι’αυτό θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτεροι προσεκτικοί.

Το ιδανικό είναι να ξεκινήσουμε τη διαδικασία ασφάλισης όσο νωρίτερα γίνεται ώστε να περιορίσουμε τις πιθανότητες απόρριψης της ασφάλισης ή την επιβολή κάποιων εξαιρέσεων από την ασφαλιστική εταιρεία. Γι’αυτό είναι σημαντικό όταν λέμε ότι θα πρέπει να ασφαλιζόμαστε από μικρή ηλικία. Ο βασικός σκοπός, εκτός από την κάλυψη σε περίπτωση που προκύψει κάποιο απρόβλεπτο γεγονός στην υγεία μας, είναι η κατοχύρωση της ασφαλισιμότητας μας.

Ασφαλιζόμαστε, λοιπόν, όταν το επιτρέπει η υγεία μας. Ωστόσο είναι σύνηθες να έχει προκύψει κάποιο θέμα υγείας στο παρελθόν. Το μέγεθος και η σημασία του ποικίλουν ανάλογα την περίπτωση. Κάθε περίπτωση είναι ιδιαίτερη και δεν μπορούμε να γνωρίζουμε εκ των προτέρων πώς θα αντιμετωπιστεί από την ασφαλιστική εταιρεία. Η ιατρική και η ασφαλιστική προσέγγιση δεν συμβαδίζουν πάντα.

Όσον αφορά τη διαδικασία ασφάλισης, αυτή διαφέρει ανάλογα την ηλικία. Συγκεκριμένα, για παιδιά μέχρι ενός έτους απαιτείται η προσκόμιση του βιβλιαρίου υγείας και παιδιατρικής γνωμάτευσης. Επίσης, οι υποψήφιοι προς ασφάλιση άνω των 50 ετών χρειάζεται να περάσουν κάποιες ιατρικές εξετάσεις με επιβάρυνση της εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση συμπληρώνεται ερωτηματολόγιο υγείας σχετικά με το ιατρικό ιστορικό που υπάρχει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Όπως έχουμε αναφέρει ήδη, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ειλικρίνεια εξαρχής ώστε να μην αντιμετωπίσουμε καμία καθυστέρηση ή κόλλημα σε οποιαδήποτε απαίτηση για αποζημίωση στο μέλλον.

Η αξιολόγηση του ιατρικού ιστορικού αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη προσοχή και λαμβάνεται υπόψη ένα πλήθος παραμέτρων, όπως η διάγνωση του προβλήματος, πώς αντιμετωπίστηκε στο παρελθόν ή πώς αντιμετωπίζεται στο παρόν, πριν πόσα χρόνια παρουσιάστηκε το πρόβλημα υγείας, τα αποτελέσματα των πρόσφατων εξετάσεων, πρόσφατα συμπτώματα ή ενοχλήσεις κλπ. Όλα τα παραπάνω στοιχεία συναξιολογούνται και από τους ιατρούς με τους οποίους συνεργάζεται η ασφαλιστική εταιρεία και ανάλογα διαμορφώνεται η προσέγγιση του θέματος υγείας. Σε περίπτωση που υπάρχουν ευρήματα και πριν προχωρήσει η διαδικασία ασφάλισης, απαιτείται η έγγραφη αποδοχή του υποψήφιου προς ασφάλιση σε οποιαδήποτε τυχόν εξαίρεση επιβληθεί.

Η αναβλητικότητα στην απόφαση μας να ασφαλιστούμε είναι ο χειρότερος εχθρός και συχνά αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα στην ασφάλιση. Εκτός όμως από τη θέληση στην ασφάλιση, εξίσου σημαντική είναι και η δυνατότητα ασφάλισης. Μήπως λοιπόν θα πρέπει να επισπεύσουμε την απόφαση μας;

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on pinterest

Γιάννης Εμμανουήλ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6978656798

Γιάννης Εμμανουήλ Ασφαλιστικός Πράκτορας Υγείας

Με τη συνεχή γνώση και την εμπειρία δέκα ετών, έχω θεμελιώσει την επαγγελματική μου φιλοσοφία πάνω στο τρίπτυχο:

Φερεγγυότητα και αξιοπιστία της ασφαλιστικής εταιρείας.

Εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια και επαγγελματισμός ασφαλιστικού συμβούλου.

Σωστή διαχείριση και αξιοποίηση ενός μέσο-μακροπρόθεσμα βιώσιμου ασφαλιστικού προγράμματος.

Γιάννης Εμμανουήλ Ασφαλιστικός Πράκτορας Υγείας

Γιάννης Εμμανουήλ

Ασφαλιστικός Πράκτορας

Είναι πολλές οι πληροφορίες;

Σε ένα χωρίς δεσμεύσεις ραντεβού μπορώ να σας λύσω όλες τις απορίες και τους προβληματισμούς