logo

Ποιες παγίδες να αποφύγετε στην ασφάλεια υγείας

Ποιες παγίδες να αποφύγετε στην ασφάλεια υγείας

Το βασικό αγκάθι για όσους σκέφτονται να προχωρήσουν στην ασφάλιση της υγείας τους είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης απέναντι στις ασφαλιστικές εταιρείες αλλά και τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές. Είτε δικαιολογημένα είτε όχι, αποτελεί μία πραγματικότητα στην οποία οι επαγγελματίες του χώρου καλούμαστε να σταθούμε με υπευθυνότητα και ειλικρίνεια απέναντι στους υποψήφιους ασφαλισμένους.

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε

Είναι σημαντικό για όσους προτίθενται να ασφαλιστούν να γνωρίζουν εκ των προτέρων ποια είναι τα ψιλά γράμματα και οι παγίδες των ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Καταρχάς θα πρέπει να είναι σαφείς οι καλύψεις και οι διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι ασφαλισμένοι. Οι καλύψεις θα πρέπει να αναγράφονται περιληπτικά στον πίνακα παροχών του ασφαλιστηρίου, αλλά και λεπτομερώς στο συμβόλαιο που παραδίδεται στον ασφαλισμένο.

Ο ασφαλιστικός σύμβουλος είναι υποχρεωμένος να επεξηγήσει την εκάστοτε κάλυψη του προγράμματος, καθώς και τη διαδικασια που ακολουθείται σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητη η χρήση του. Μάλιστα θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο αν υπάρχει και ποια είναι η συμμετοχή του ασφαλισμένου στα έξοδα που θα πραγματοποιηθούν και αφορούν είτε την πρωτοβάθμια, είτε τη δευτεροβάθμια κάλυψη.

Ως προς την πρωτοβάθμια φροντίδα, συνήθως οι ασφαλισμένοι μπορούν να απευθύνονται στο δίκτυο συμβεβλημένων ιατρών, όπου υπάρχει ένα μικρό και προσυμφωνημένο ποσό χρέωσης για την επίσκεψη στο ιατρείο τους. Οι προγραμματισμένες διαγνωστικές εξετάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν στα συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα, με ή χωρίς συμμετοχή, αναλόγως τι προβλέπει το εξωνοσοκομειακό πρόγραμμα. Ο ασφαλιστικός σύμβουλος μπορεί να διευκολύνει τον ασφαλισμένο είτε στο κλείσιμο του ραντεβού, είτε στην προέγκριση των διαγνωστικών εξετάσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα καλυφθεί κανονικά από την ασφαλιστική εταιρεία, αλλά και για να μην υπάρχει καθυστέρηση κατά την πραγματοποίηση τους.

Ως προς τη δευτεροβάθμια κάλυψη, θα πρέπει να είναι σαφές στον ασφαλισμένο σε ποια νοσοκομεία απευθύνεται σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η νοσηλεία του. Συνήθως τα ασφαλιστήρια συμβόλαια προβλέπουν κάλυψη σε συμβεβλημένα νοσοκομεία με καλύτερους όρους. Οι καλύτεροι όροι αφορούν τόσο το ύψος της συμμετοχής του ασφαλισμένου όσο και της απευθείας κάλυψης του προκείμενου να μην χρειαστεί να εκταμιεύσει όλο το ποσό της νοσηλείας. Επίσης, θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο στον ασφαλισμένο αν και σε ποιες περιπτώσεις προβλέπεται συμμετοχή του, καθώς και το ύψος της συμμετοχής.

Πολύ σημαντικό σημείο των ασφαλιστηρίων συμβολαίων είναι οι χρονικές αναμονές και εξαιρέσεις του νοσοκομειακού προγράμματος που θα πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά. Οι χρονικές αναμονές αφορούν ορισμένα ιατρικά θέματα, τα οποία ισχύουν για όλους τους ασφαλισμένους και για τα οποία η κάλυψη ισχύει μετά από κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Τέτοιες περιπτώσεις είναι τα κρεατάκια και οι αμυγδαλές, το ρινικό διάφραγμα οι κήλες, οι γυναικολογικές επεμβάσεις, οι παθήσεις γόνατος κα.

Στο ασφαλιστήριο ορίζεται με σαφήνεια η διάρκεια των χρονικών αναμονών ανά περίπτωση. Εκτός από τις χρονικές αναμονές, υπάρχουν οι εξαιρέσεις οι οποίες είναι γενικές για όλους τους υποψήφιους ασφαλισμένους. Πρόκειται για συγκεκριμένα θέματα τα οποία δεν καλύπτει η ασφαλιστική εταιρεία. Τέτοιες περιπτώσεις είναι η νοσηλεία για θέματα γονιμότητας και στειρότητας, οι πλαστικές επεμβάσεις για λόγους αισθητικής, η παχυσαρκία, το AIDS κα.

Εξίσου σημαντική με την αναφορά και την ανάλυση των χρονικών αναμονών και εξαιρέσεων, αποτελεί η σωστή και αναλυτική καταγραφή του ιατρικού ιστορικού του υποψήφιου ασφαλισμένου κατά τη διαδικασία ασφάλισης. Γι’αυτό θα πρέπει να υπάρχει εξαρχής ειλικρίνεια από την πλευρά του ασφαλιζομένου ώστε να αξιολογηθεί κατάλληλα το ιατρικό ιστορικό του και βέβαια να μην υπάρχει ανησυχία και εμπλοκή στην κάλυψη κατά τη στιγμή της επέλευσης του κινδύνου.

Για το λόγο αυτό συνήθως χρειάζεται να προσκομιστούν οι τελευταίες εξετάσεις (προληπτικές, διαγνωστικές ή στο πλαίσιο επαναληπτικού ελέγχου) που έχουν διενεργηθεί, καθώς και ο φάκελος από τη νοσηλεία που έχει τυχόν πραγματοποιηθεί. Έτσι, διασφαλίζεται ακόμα περισσότερο ο ασφαλισμένος και γνωρίζει εκ των προτέρων αν υπάρχει κάποιο θέμα υγείας το οποίο δεν πρόκειται να καλυφθεί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή ισοβίως. Η ειλικρίνεια και η προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών αξιολογείται θετικά από τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Ο ρόλος του επαγγελματία ασφαλιστικού διαμεσολαβητή

Τελευταίο αλλά και το πλέον σημαντικό είναι να υπάρχει ένας επαγγελματίας ασφαλιστικός σύμβουλος δίπλα στον ασφαλισμένο ανά πάσα στιγμή. Είναι ο άνθρωπος εμπιστοσύνης που με τις γνώσεις του και την εμπειρία του θα καθοδηγεί τον ασφαλισμένο, θα τον προστατεύει από τις κακοτοπιές και εν τέλει θα τον οδηγεί στην καλύτερη και ταχύτερη αντιμετώπιση σε οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας παρουσιαστεί, αξιοποιώντας στο έπακρο την ασφάλεια υγείας που διαθέτει. Σε κάθε περίπτωση η κατοχύρωση και η προστασία του ασφαλισμένου αποτελούν προτεραιότητα μου και συνιστούν το επίκεντρο της διαδικασίας ασφάλισης αλλά και της μετέπειτα εξυπηρέτησης.

Δωρεάν προσφορά ασφάλισης υγείας

Γιάννης Εμμανουήλ Ασφαλιστικός Πράκτορας Υγείας
Αναπαραγωγή Βίντεο
Γιάννης Εμμανουήλ Ασφαλιστικός Πράκτορας Υγείας
Αναπαραγωγή Βίντεο

Γιάννης Εμμανουήλ

Co-Founder Asfaleia-Ygeias.com

Ζούμε σε ένα ταχύτατα μεταβαλλόμενο περιβάλλον που διακρίνεται από συνεχείς αλλαγές σε κοινωνικοοικονομικές δομές και συνθήκες, καθώς και νέα δεδομένα στον κλάδο – δημόσιας και ιδιωτικής – ασφάλισης. Με τη συνεχή γνώση και την εμπειρία δέκα ετών, έχω θεμελιώσει την επαγγελματική μου φιλοσοφία πάνω στο τρίπτυχο:

  • Φερεγγυότητα και αξιοπιστία της ασφαλιστικής εταιρείας.
  • Εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια και επαγγελματισμός ασφαλιστικού συμβούλου.
  • Σωστή διαχείριση και αξιοποίηση ενός μέσο-μακροπρόθεσμα βιώσιμου ασφαλιστικού προγράμματος.

Με υπευθυνότητα και διαχρονικότητα υπηρετώ καθημερινά αυτή τη φιλοσοφία, έχοντας σαν στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων με άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες τους και καλλιεργώντας μακροχρόνιες ανθρωποκεντρικές σχέσεις.

Διαμορφώστε το πρόγραμμα υγείας που σας ταιριάζει

Δωρεάν προσφορά ασφάλισης υγείας