logo

Συνδυασμός της ιδιωτικής με την δημόσια ασφάλιση

Τα περισσότερα προγράμματα υγείας προβλέπουν δυνατότητες συνδυασμού των παροχών του ασφαλιστηρίου και των παροχών του ταμείου κοινωνικής ασφάλισης. Θα πρέπει, λοιπόν, να ενημερωθούμε για αυτές τις δυνατότητες, γιατί είτε άμεσα, είτε έμμεσα, θα έχουμε οικονομικό όφελος.

Υπάρχει η δυνατότητα να συνδυαστούν άριστα οι παροχές του προγράμματος ιδιωτικής ασφάλισης με τις παροχές του Ταμείου κοινωνικής ασφάλισης για εξοικονόμηση χρημάτων.

Από τη συνδυαστική χρήση ασφαλιστηρίου και Ταμείου κερδισμένοι βγαίνουν οι ασφαλισμένοι και οι ασφαλιστικές εταιρείες.

Οι τρόποι για να συνδυάσει κανείς τις παροχές του ασφαλιστηρίου του με τις παροχές του Ταμείου εξαρτώνται από το είδος του ασφαλιστηρίου του.

ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ:

Συνήθως, τα ασφαλιστήρια νοσοκομειακής περίθαλψης προβλέπουν ένα ποσό συμμετοχής του ασφαλισμένου στα έξοδα νοσηλείας, η οποία μπορεί να αναφέρεται και ως απαλλαγή, από πλευράς ασφαλιστικής εταιρείας. Η συμμετοχή αυτή εκφράζεται, είτε ως απόλυτο μέγεθος π.χ., 1000 ευρώ, είτε ως ποσοστό, π.χ. 10%, είτε αθροιστικά, π.χ. 1000 + 10%. Ανεξάρτητα από τον υπολογισμό αυτό, η συμμετοχή αυτή αποτελεί χρηματική επιβάρυνση για τον ασφαλισμένο. Αν όμως εμπλακεί και το Ταμείο, τότε το Ταμείο υποχρεούται να καταβάλλει ένα ποσό, το οποίο μειώνει, και σε μερικές περιπτώσεις, καλύπτει τη συμμετοχή του ασφαλισμένου.

Για τον λόγο αυτό, όλες σχεδόν οι ασφαλιστικές εταιρείες προβλέπουν στα προγράμματα τους τη μείωση ή και την εξάλειψη της συμμετοχής του ασφαλισμένου, όταν συμμετέχει το Ταμείο του. Για ποιόν λόγο, λοιπόν, να μην χρησιμοποιούμε συνδυαστικά το ασφαλιστήριο μας και το Ταμείο μας, ώστε να μειώνουμε ή να μηδενίζουμε τη δική μας συμμετοχή στα έξοδα;

ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ:

Υπάρχουν πολλοί ασφαλισμένοι που στα προγράμματά τους δεν έχουν απαλλαγή. Αυτοί, κατά κανόνα, δεν χρησιμοποιούν και το Ταμείο τους, αλλά μόνο την ιδιωτική τους ασφάλιση. Ο λόγος είναι ότι, δεν συνειδητοποιούν εύκολα, με την πρώτη ματιά, ότι έχουν όφελος αν χρησιμοποιήσουν και το Ταμείο τους. Σκέπτονται, απλά ότι, αφού δεν συμμετέχουν στα έξοδα νοσηλείας και αφού το σύνολο θα το επιβαρυνθεί η ασφαλιστική εταιρεία, ας μην μπλέξουν με τις διαδικασίες του Ταμείου. Η σκέψη αυτή είναι σωστή, αλλά μόνο για τη στιγμή της νοσηλείας. Με τον τρόπο αυτό απαλλάσσουν το Ταμείο τους από τις υποχρεώσεις του, ενώ καταβάλλουν χρόνια τις εισφορές τους , και από την άλλη επιβαρύνουν υπέρογκα τα ποσά που καταβάλλουν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις στα ιδιωτικά νοσοκομεία.

Το αποτέλεσμα είναι ότι στο τέλος του χρόνου, όταν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις βγάλουν τα αποτελέσματά τους, να σημειώνονται ζημιές στον τομέα νοσοκομειακών καλύψεων και να προχωρούν σε αυξήσεις για την επόμενη χρονιά. Τις αυξήσεις αυτές τις επιβαρύνονται όλοι οι ασφαλισμένοι με προγράμματα νοσοκομειακής περίθαλψης. Αντίθετα, εάν δεν υπήρχαν ζημιές από το συγκεκριμένο τομέα, δεν θα υπήρχαν αυξήσεις ασφαλίστρων ή θα ήταν μικρότερες. Τελικά, η συνήθεια να μην χρησιμοποιούν οι ασφαλισμένοι τα Ταμεία τους λειτουργεί εις βάρος τους.

Αντίθετα, η συνδυασμένη, παράλληλη χρήση και της κοινωνικής και της ιδιωτικής ασφάλισης καταλήγει σε οικονομικό όφελος του ασφαλισμένου, γιατί οι ασφαλιστικές εταιρείες περιορίζουν τα κόστη τους και συνεπώς δεν αυξάνουν ή αυξάνουν λιγότερο τα ασφάλιστρα τον επόμενο χρόνο.

ΕΠΙΔΟΜΑ Ή BONUS ΜΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ:

Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες, είτε γιατί δεν έχουμε τα περιθώρια επιλογής, π.χ. ένα έκτακτο περιστατικό ατυχήματος, είτε με τη δική μας επιλογή, π.χ. λόγω γιατρού που θα μας χειρουργήσει νοσηλευόμαστε σε δημόσια ταμεία και ουσιαστικά δεν έχουμε έξοδα νοσηλείας. Ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει η δυνατότητα συνδυαστικής χρήσης και του ασφαλιστηρίου μας. Ένα ασφαλιστήριο προβλέπει σημαντικά επιδόματα που υπολογίζονται με βάση τις διανυκτερεύσεις, σε περίπτωση που νοσηλευτούμε, αλλά δεν χρησιμοποιήσουμε το ασφαλιστήριο μας, ανεξάρτητα από το λόγο που δεν το χρησιμοποιήσαμε.

Συνηθέστερος λόγος είναι η αυτόματη ενεργοποίηση του Ταμείου μας και δεν επιβαρυνόμαστε τα νοσήλια. Άλλος λόγος μη χρησιμοποίησης του ασφαλιστηρίου μας μπορεί να είναι η κάλυψη της νοσηλείας μας από το ένα άλλο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, π.χ. ομαδικό. Πολλά ασφαλιστήρια προβλέπουν αμοιβές χειρουργών, ανάλογα με το είδος της επέμβασης, αν δεν χρησιμοποιηθεί το ασφαλιστήριο. Επίσης, προβλέπουν νοσοκομειακό επίδομα.

Δωρεάν προσφορά ασφάλισης υγείας

Γιάννης Εμμανουήλ Ασφαλιστικός Πράκτορας Υγείας
Αναπαραγωγή Βίντεο
Γιάννης Εμμανουήλ Ασφαλιστικός Πράκτορας Υγείας
Αναπαραγωγή Βίντεο

Γιάννης Εμμανουήλ

Co-Founder Asfaleia-Ygeias.com

Ζούμε σε ένα ταχύτατα μεταβαλλόμενο περιβάλλον που διακρίνεται από συνεχείς αλλαγές σε κοινωνικοοικονομικές δομές και συνθήκες, καθώς και νέα δεδομένα στον κλάδο – δημόσιας και ιδιωτικής – ασφάλισης. Με τη συνεχή γνώση και την εμπειρία δέκα ετών, έχω θεμελιώσει την επαγγελματική μου φιλοσοφία πάνω στο τρίπτυχο:

  • Φερεγγυότητα και αξιοπιστία της ασφαλιστικής εταιρείας.
  • Εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια και επαγγελματισμός ασφαλιστικού συμβούλου.
  • Σωστή διαχείριση και αξιοποίηση ενός μέσο-μακροπρόθεσμα βιώσιμου ασφαλιστικού προγράμματος.

Με υπευθυνότητα και διαχρονικότητα υπηρετώ καθημερινά αυτή τη φιλοσοφία, έχοντας σαν στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων με άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες τους και καλλιεργώντας μακροχρόνιες ανθρωποκεντρικές σχέσεις.

Διαμορφώστε το πρόγραμμα υγείας που σας ταιριάζει

Δωρεάν προσφορά ασφάλισης υγείας