Αμυγδαλίτιδα – Υπερτροφία αδενοειδών εκβλαστήσεων (Κρεατάκια)

Δωρεάν προσφορά ασφάλισης υγείας

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on pinterest

Η διαδικασία που ακολουθείται για την αποζημίωση σε περίπτωση νοσηλείας ενός ασφαλισμένου μέσα από ένα απλό και πραγματικό περιστατικό.

Η Μικαέλα Β. είναι τεσσάρων ετών και πέντε μηνών. Διαθέτει μόνο ιδιωτική ασφάλεια υγείας. Το νοσοκομειακό της πρόγραμμα την καλύπτει 100% σε περίπτωση νοσηλείας σε συμβεβλημένη παιδιατρική κλινική ανεξάρτητα από την ύπαρξη δημόσιου φορέα. Επιπλέον έχει κάλυψη νοσηλείας μέχρι Α’ θέση, χωρίς συμμετοχή.

Τέσσερα χρόνια και τρεις μήνες μετά τη σύναψη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, κρίθηκε απαραίτητο να νοσηλευτεί λόγω αμυγδαλίτιδας – υπερτροφίας αδενοειδών. Δεν είχε κάποιο ιατρικό ιστορικό στο παρελθόν, γεγονός που εξακριβωνόταν από το βιβλιάριο υγείας της, καθώς και τη γνωμάτευση του ιατρού. Οι γονείς της έσπευσαν και μετέφεραν άμεσα το παιδί στη συμβεβλημένη παιδιατρική κλινική του Μητέρα, όπου παρέμεινε για τρεις ημέρες.

Κατά την εισαγωγή του παιδιού στο Μητέρα δηλώθηκε ότι θα κάνει χρήση μόνο της ιδιωτικής του ασφάλειας αναφέροντας τον αριθμό του συμβολαίου του. Στη συνέχεια ακολούθησε η νοσηλεία και παρέμεινε στο νοσοκομείο για τρεις ημέρες.

Κατά την έξοδο τους από το νοσοκομείο, οι γονείς δεν πλήρωσαν τίποτα, ούτε χρειάστηκε να εκταμιεύσουν κάποιο χρηματικό ποσό στη συνέχεια. Ήδη η ασφαλιστική εταιρεία είχε στείλει εγγυητική για την κάλυψη του ασφαλισμένου της. Βάση συμβολαίου η αιτία νοσηλείας δεν υπαγόταν σε κάποια εξαίρεση, ενώ η χρονική αναμονή του ενός έτους που προβλεπόταν είχε παρέλθει, με αποτέλεσμα η ασφαλισμένη να καλυφθεί πλήρως. Οι συνολικές δαπάνες νοσηλείας, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών των ιατρών, ήταν 2.347 ευρώ. Η κάλυψη από την ασφαλιστική εταρεία έγινε απευθείας στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύτηκε, χωρίς να χρειαστεί να προσκομιστούν οποιαδήποτε δικαιολογητικά στη συνέχεια. Τελικώς, το παιδί επέστρεψε σπίτι του με πλήρη αποκατάσταση του προβλήματος υγείας, χωρίς να ασχοληθούν ξανά οι γονείς με το συγκεκριμένο θέμα και χωρίς οποιαδήποτε ταλαιπωρία ή οικονομική επιβάρυνση.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on pinterest

Γιάννης Εμμανουήλ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6978656798

Γιάννης Εμμανουήλ Ασφαλιστικός Πράκτορας Υγείας

Με τη συνεχή γνώση και την εμπειρία δέκα ετών, έχω θεμελιώσει την επαγγελματική μου φιλοσοφία πάνω στο τρίπτυχο:

Φερεγγυότητα και αξιοπιστία της ασφαλιστικής εταιρείας.

Εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια και επαγγελματισμός ασφαλιστικού συμβούλου.

Σωστή διαχείριση και αξιοποίηση ενός μέσο-μακροπρόθεσμα βιώσιμου ασφαλιστικού προγράμματος.

Γιάννης Εμμανουήλ Ασφαλιστικός Πράκτορας Υγείας

Γιάννης Εμμανουήλ

Ασφαλιστικός Πράκτορας

Είναι πολλές οι πληροφορίες;

Σε ένα χωρίς δεσμεύσεις ραντεβού μπορώ να σας λύσω όλες τις απορίες και τους προβληματισμούς