logo

Πώς καλύπτεται από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια ο κορονοϊός Covid-19

Πώς καλύπτεται από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια ο κορονοϊός Covid-19

Το βασικό ερώτημα όσων σκέφτονται να αποκτήσουν ή όσων διαθέτουν ήδη ένα πρόγραμμα υγείας σε κάποια ασφαλιστική εταιρεία, είναι εάν και τι καλύπτει η ιδιωτική ασφάλιση στην περίπτωση του κορονοϊού. Με σκοπό να αναφέρουμε αναλυτικά τι καλύπτει και πώς λειτουργεί η ιδιωτική ασφάλιση στη συγκεκριμένη περίπτωση, θα επιδιώξουμε να αποτυπώσουμε τι ισχύει σε ανάλογες περιπτώσεις σαν οδηγό για το μέλλον.

Καταρχάς να διαχωρίσουμε τις δύο περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να χρειαστεί κάποιος να κάνει χρήση της ασφάλισης του, δημόσιας ή ιδιωτικής, σε περίπτωση εμφάνισης κορονοϊού. Η πρώτη περίπτωση είναι η διάγνωση και η δεύτερη η νοσηλεία. Δηλαδή η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια κάλυψη αντίστοιχα. Η διάγνωση αφορά τις απαιτούμενες εξετάσεις. Η διάγνωση του κορονοϊού γίνεται με την ιατρική αξιολόγηση και λήψη ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος (δείγμα υγρού με μπατονέτα) για διενέργεια του τεστ για τον SARS-CoV-2. Ενδεχομένως να πραγματοποιηθεί και τεστ γρίπης για να αποκλειστεί αυτό το ενδεχόμενο. Στη συνέχεια το ληφθέν δείγμα αποστέλλεται σε εργαστήριο. Η επεξεργασία των δειγμάτων γίνεται κατά προτεραιότητα ώστε να εκδοθεί το αποτέλεσμα το ταχύτερο δυνατόν. Ωστόσο για να καλυφθεί η εξέταση από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα πρέπει να γίνεται στο πλαίσιο διαγνωστικής εξέτασης και όχι προληπτικού ελέγχου, δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει συμπτωματολογία και παραπεμπτικό από ιατρό σχετικής ειδικότητας. Επιπλέον, θα πρέπει το τεστ κορονοϊού να πραγματοποιείται από το συμβεβλημένο δίκτυο διαγνωστικών κέντρων με το οποίο συνεργάζεται η ασφαλιστική εταιρεία.

Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητη η νοσηλεία ενός ασθενούς που έχει διαγνωσθεί με τον ιό, καλύπτεται κανονικά από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια υπό δύο προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα, η νοσηλεία μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε νοσοκομείο διαθέτει τις κατάλληλες υποδομές κι εφόσον δεν εξαιρείται η πανδημία από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Προς το παρόν η νοσηλεία λόγω κορονοϊού πραγματοποιείται αποκλειστικά σε συγκεκριμένα δημόσια νοσοκομεία αναφοράς με κρατική απόφαση. Αυτό σημαίνει ότι δεν επιτρέπεται η νοσηλεία σε κάποιο ιδιωτικό νοσοκομείο αλλά δεν αφαιρείται η δυνατότητα επιλογής για τους ασφαλισμένους στο μέλλον όταν θα παύσει αυτός ο περιορισμός σε περίπτωση επίταξης των ιδιωτικών κλινικών. Έτσι, οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να επιλέξουν ένα ιδιωτικό νοσοκομείο για τη νοσηλεία τους, κάνοντας κανονικά χρήση του ιδιωτικού νοσοκομειακού προγράμματος. Για όσους δεν διαθέτουν δημόσιο φορέα ασφάλισης παρά μόνο ιδιωτική ασφάλιση, θα μπορούν να νοσηλεύονται σε δημόσιο νοσοκομείο με κάλυψη από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο τους, εφόσον περιλαμβάνεται στις παροχές του προγράμματος.

Εκτός από την κάλυψη της εξέτασης για το κορονοϊό και της νοσηλείας εξαιτίας αυτού, υπάρχουν άλλες δύο συμπληρωματικές καλύψεις που εμφανίζονται σε αρκετά ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής και μπορούν να ενεργοποιηθούν. Η μία είναι η παροχή νοσοκομειακού επιδόματος και η άλλη είναι η βασική ασφάλιση ζωής. Η πρώτη καταβάλλεται σε περίπτωση νοσηλείας σε δημόσιο νοσοκομείο. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα η νοσηλεία πραγματοποιείται αποκλειστικά σε δημόσια νοσοκομεία. Με αυτό τον τρόπο ενεργοποιείται η παροχή επιδόματος σε όσα ασφαλιστικά προγράμματα προβλέπεται κι εφόσον δεν εξαιρείται η περίπτωση της πανδημίας. Το ύψος του επιδόματος που θα καταβληθεί υπολογίζεται από το συνολικό αριθμό ημερών νοσηλείας στο δημόσιο νοσοκομείο επί το ποσό ημερήσιου επιδόματος που προβλέπει το ασφαλιστικό πρόγραμμα. Η κάλυψη της ασφάλισης ζωής καταβάλλεται σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου που προήλθε από οποιαδήποτε αιτία, ασθένεια ή ατύχημα, η οποία δεν εξαιρείται. Η αποζημίωση είναι ίση με το ύψος του κεφαλαίου που έχει συμφωνηθεί και αναγράφεται στο συμβόλαιο.

Αυτό που αποτυπώνεται έντονα για άλλη μια φορά είναι το γεγονός ότι η ασφάλεια υγείας αποτελεί τη δυνατότητα εναλλακτικής επιλογής όταν προκύψει ένα πρόβλημα υγείας. Κανείς δεν γνωρίζει εκ των προτέρων αν θα πρόκειται για ένα μικρής ή μεγάλης έκτασης πρόβλημα. Γι’αυτό και οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές θα πρέπει να είμαστε αναλυτικοί, να μην αποκρύπτουμε τις εξαιρέσεις που περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα ούτε να υποτιμάμε την εμφάνιση μιας πανδημίας που θα καθιστά το ασφαλιστήριο συμβόλαιο μη λειτουργικό.

Δωρεάν προσφορά ασφάλισης υγείας

Γιάννης Εμμανουήλ Ασφαλιστικός Πράκτορας Υγείας
Αναπαραγωγή Βίντεο
Γιάννης Εμμανουήλ Ασφαλιστικός Πράκτορας Υγείας
Αναπαραγωγή Βίντεο

Γιάννης Εμμανουήλ

Co-Founder Asfaleia-Ygeias.com

Ζούμε σε ένα ταχύτατα μεταβαλλόμενο περιβάλλον που διακρίνεται από συνεχείς αλλαγές σε κοινωνικοοικονομικές δομές και συνθήκες, καθώς και νέα δεδομένα στον κλάδο – δημόσιας και ιδιωτικής – ασφάλισης. Με τη συνεχή γνώση και την εμπειρία δέκα ετών, έχω θεμελιώσει την επαγγελματική μου φιλοσοφία πάνω στο τρίπτυχο:

  • Φερεγγυότητα και αξιοπιστία της ασφαλιστικής εταιρείας.
  • Εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια και επαγγελματισμός ασφαλιστικού συμβούλου.
  • Σωστή διαχείριση και αξιοποίηση ενός μέσο-μακροπρόθεσμα βιώσιμου ασφαλιστικού προγράμματος.

Με υπευθυνότητα και διαχρονικότητα υπηρετώ καθημερινά αυτή τη φιλοσοφία, έχοντας σαν στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων με άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες τους και καλλιεργώντας μακροχρόνιες ανθρωποκεντρικές σχέσεις.

Διαμορφώστε το πρόγραμμα υγείας που σας ταιριάζει

Δωρεάν προσφορά ασφάλισης υγείας