Εμπύρετο

Δωρεάν προσφορά ασφάλισης υγείας

Η διαδικασία που ακολουθείται για την αποζημίωση σε περίπτωση νοσηλείας ενός ασφαλισμένου μέσα από ένα απλό και ρεαλιστικό παράδειγμα.

Η αβάπτιστη Μ. είναι 8 μηνών. Δεν διαθέτει δημόσιο φορέα ασφάλισης αλλά μόνο ιδιωτική ασφάλεια υγείας. Το νοσοκομειακό της πρόγραμμα την καλύπτει 100% σε περίπτωση νοσηλείας σε συμβεβλημένο νοσοκομείο και ανεξάρτητα από την ύπαρξη ταμείου. Επιπλέον έχει ελευθερία επιλογής θέσης μέχρι Α, χωρίς συμμετοχή.

Πέντε μήνες μετά τη σύναψη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, διεγνώσθη με εμπύρετο. Δεν είχε κάποιο ιστορικό σχετικά στο παρελθόν, γεγονός που εξακριβωνόταν από τη γνωμάτευση του ιατρού. Οι γονείς επέλεξαν το γιατρό της αρεσκείας τους και νοσηλεύτηκε η κόρη τους στη συμβεβλημένη ιδιωτική παιδιατρική κλινική Ευρωκλινική Παίδων σε Α’ θέση, όπου παρέμεινε 5 μέρες για την πλήρη αποθεραπεία της.

Κατά την εισαγωγή στην Ευρωκλινική Παίδων, οι γονείς δήλωσαν ότι θα κάνουν χρήση μόνο της ιδιωτικής τους ασφάλειας, αναφέροντας τον αριθμό του συμβολαίου. Στη συνέχεια επέλεξαν τη θέση νοσηλείας (Α), όπου παρέμεινε η κόρη τους για πέντε μέρες και οι ίδιοι σαν συνοδοί.
Κατά την έξοδο δεν πλήρωσαν τίποτα, ούτε χρειάστηκε να εκταμιεύσουν κάποιο χρηματικό ποσό στη συνέχεια. Ήδη η ασφαλιστική εταιρεία είχε στείλει εγγυητική για την κάλυψη του ασφαλισμένου της.

Βάση συμβολαίου η αιτία νοσηλείας δεν υπαγόταν σε κάποια εξαίρεση ή χρονική αναμονή και ο ασφαλισμένος καλύφθηκε πλήρως. Οι συνολικές δαπάνες νοσηλείας, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών των ιατρών, ήταν 2.240 ευρώ, ποσό που καλύφθηκε εξ’ ολοκλήρου από την ιδιωτική ασφάλεια. Τελικώς, το παιδί επέστρεψε σπίτι του με πλήρη αποκατάσταση του προβλήματος υγείας, χωρίς να ασχοληθούν οι γονείς καθόλου με το οικονομικό σκέλος.

Γιάννης Εμμανουήλ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6978656798

Με τη συνεχή γνώση και την εμπειρία δέκα ετών, έχω θεμελιώσει την επαγγελματική μου φιλοσοφία πάνω στο τρίπτυχο:

Φερεγγυότητα και αξιοπιστία της ασφαλιστικής εταιρείας.

Εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια και επαγγελματισμός ασφαλιστικού συμβούλου.

Σωστή διαχείριση και αξιοποίηση ενός μέσο-μακροπρόθεσμα βιώσιμου ασφαλιστικού προγράμματος.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Γιάννης Εμμανουήλ

Ασφαλιστικός Πράκτορας

Είναι πολλές οι πληροφορίες;

Σε ένα χωρίς δεσμεύσεις ραντεβού μπορώ να σας λύσω όλες τις απορίες και τους προβληματισμούς