logo

Ασφάλεια υγείας τιμές

Όσοι αναζητούν μία ιδιωτική ασφάλεια υγείας εξετάζουν πολλούς παράγοντες, όπως την αξιοπιστία της ασφαλιστικής εταιρείας, τους όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, τις καλύψεις πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας περίθαλψης, τις συμπληρωματικές καλύψεις, τις επιπλέον παροχές που μπορούν να εκμεταλλευτούν και φυσικά το κόστος. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που ξεκινούν την αναζήτηση τους από το τελευταίο, αλλά στην πραγματικότητα διαμορφώνεται από όλα τα παραπάνω.

Οι τιμές των ασφαλιστικών προγραμμάτων ποικίλλουν και διαμορφώνονται μέσα από ένα συνδυασμό κριτηρίων. Το βασικό κριτήριο είναι η ηλικία του ασφαλισμένου. Όσο αυξάνεται η ηλικία, τόσο αυξάνεται το ασφάλιστρο. Στο παρελθόν υπήρχε διαφοροποίηση ανάλογα με το φύλο, αλλά πλέον έχει καταργηθεί. Εξίσου σημαντικό κριτήριο είναι τα χαρακτηριστικά του προγράμματος και οι καλύψεις που διαμορφώνονται με βάση τις ανάγκες του κάθε ατόμου. Υπάρχουν δύο βασικές διαφοροποιήσεις στα νοσοκομειακά προγράμματα: Κατά πρώτον διακρίνονται σε αυτά που παρέχουν πλήρη κάλυψη σε περίπτωση νοσηλείας και σε εκείνα που υπάρχει απαλλαγή ή συμμετοχή.

Το ύψος της απαλλαγής διαφέρει. Όσο πιο υψηλή είναι, τόσο μειώνονται τα ασφάλιστρα. Κατά δεύτερον υπάρχουν προγράμματα που λειτουργούν είτε ανεξάρτητα είτε σε συνεργασία με τον κοινωνικό φορέα ασφάλισης ή/και τα συμβεβλημένα νοσοκομεία. Τα προγράμματα πλήρους κάλυψης έχουν υψηλότερο κόστος. Επίσης, όταν επιλέγετε προγράμματα που λειτουργούν παράλληλα με τον κοινωνικό σας φορέα και τα συμβεβλημένα νοσοκομεία, μπορείτε να απολαμβάνετε 100% κάλυψη με χαμηλότερο κόστος. Ειδικότερα για την ασφάλεια του παιδιού, υπάρχουν προγράμματα αποκλειστικής συνεργασίας με συγκεκριμένες παιδιατρικές κλινικές, τα οποία είναι πιο οικονομικά.

Όπως είναι λογικό, η τιμή μιας ασφάλειας υγείας διαφέρει ανάλογα και με τις καλύψεις που θα επιλέξετε. Συγκεκριμένα, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο μπορεί να περιλαμβάνει πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια περίθαλψη, επιλογή συγκεκριμένης θέσης νοσηλείας, κάλυψη στο εξωτερικό, προληπτικές (check up) ή διαγνωστικές εξετάσεις, ειδική κάλυψη για σοβαρές ασθένειες, καθώς και συμπληρωματικές καλύψεις, όπως ιατροφαρμακευτικά έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος, χειρουργικό επίδομα, απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρων κ.α. Επίσης, μπορείτε να απολαμβάνετε δωρεάν παροχές για έκτακτα και επείγοντα περιστατικά με τα οποία θα εξοικονομείτε σημαντικά έξοδα.

Εκτός από τα παραπάνω, η βασική διαφορά που συναντάμε σήμερα στην ασφάλιση υγείας μεταξύ των ασφαλιστικών εταιρειών είναι η ισοβιότητα των προγραμμάτων. Τα ισόβια προγράμματα έχουν συνήθως υψηλότερο κόστος σε σχέση με τα ετησίως ανανεούμενα, γεγονός που συνδέεται κυρίως με τα υψηλότερα αποθεματικά που υποχρεούνται να τηρούν οι ασφαλιστικές εταιρείες που διαθέτουν τέτοια προγράμματα. Βέβαια, σε αυτήν περίπτωση είναι υψηλότερα τόσο ο βαθμός της δέσμευσης της ασφαλιστικής εταιρείας απέναντι στους ασφαλισμένους όσο και η διασφάλιση και κατοχύρωση των ασφαλισμένων.

Η αξιολόγηση της ασφάλειας υγείας στην οποία θα καταλήξετε δεν θα πρέπει να είναι αποκλειστικά βάση κόστους. Κατανοώντας τις οικονομικές συνθήκες αλλά και την αβεβαιότητα που επικρατούν, η απόφαση που θα λάβετε είναι ακόμα πιο σημαντική. Σε αυτό το πλαίσιο, η αξιοπιστία και η εμπιστοσύνη της ασφαλιστικής εταιρείας, οι όροι και οι καλύψεις του προγράμματος αλλά και οι επιπλέον παροχές που σας προστατεύουν ουσιαστικά στην υγεία σας, χωρίς περαιτέρω έξοδα, συνθέτουν την αξία της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας, που συμπεριλαμβάνεται στην τιμή.

Δωρεάν προσφορά ασφάλισης υγείας

Γιάννης Εμμανουήλ Ασφαλιστικός Πράκτορας Υγείας
Αναπαραγωγή Βίντεο
Γιάννης Εμμανουήλ Ασφαλιστικός Πράκτορας Υγείας
Αναπαραγωγή Βίντεο

Γιάννης Εμμανουήλ

Co-Founder Asfaleia-Ygeias.com

Ζούμε σε ένα ταχύτατα μεταβαλλόμενο περιβάλλον που διακρίνεται από συνεχείς αλλαγές σε κοινωνικοοικονομικές δομές και συνθήκες, καθώς και νέα δεδομένα στον κλάδο – δημόσιας και ιδιωτικής – ασφάλισης. Με τη συνεχή γνώση και την εμπειρία δέκα ετών, έχω θεμελιώσει την επαγγελματική μου φιλοσοφία πάνω στο τρίπτυχο:

  • Φερεγγυότητα και αξιοπιστία της ασφαλιστικής εταιρείας.
  • Εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια και επαγγελματισμός ασφαλιστικού συμβούλου.
  • Σωστή διαχείριση και αξιοποίηση ενός μέσο-μακροπρόθεσμα βιώσιμου ασφαλιστικού προγράμματος.

Με υπευθυνότητα και διαχρονικότητα υπηρετώ καθημερινά αυτή τη φιλοσοφία, έχοντας σαν στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων με άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες τους και καλλιεργώντας μακροχρόνιες ανθρωποκεντρικές σχέσεις.

Διαμορφώστε το πρόγραμμα υγείας που σας ταιριάζει

Δωρεάν προσφορά ασφάλισης υγείας