Η δευτεροβάθμια περίθαλψη περιλαμβάνει…

Δωρεάν προσφορά ασφάλισης υγείας

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on pinterest

Όσον αφορά τη δευτεροβάθμια περίθαλψη, περιλαμβάνει την κάλυψη δαπανών νοσηλείας σε Δημόσια και Ιδιωτικά νοσοκομεία.

Έξοδα νοσηλείας είναι το δωμάτιο, η τροφή, οι εργαστηριακές και παρακλινικές εξετάσεις, τα φάρμακα, οι μεταγγίσεις, η μονάδα εντατικής θεραπείας, η μονάδα αυξημένης φροντίδας, οι αμοιβές των ιατρών.

Επίσης συμπεριλαμβάνονται έξοδα για μικροεπεμβάσεις χωρίς νοσηλεία, έξοδα για χημειοθεραπείες και ακτινοθεραπείες, έξοδα επείγουσας μεταφοράς, έξοδα συνοδού και αποκλειστικής νοσοκόμας.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on pinterest

Γιάννης Εμμανουήλ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6978656798

Γιάννης Εμμανουήλ Ασφαλιστικός Πράκτορας Υγείας

Με τη συνεχή γνώση και την εμπειρία δέκα ετών, έχω θεμελιώσει την επαγγελματική μου φιλοσοφία πάνω στο τρίπτυχο:

Φερεγγυότητα και αξιοπιστία της ασφαλιστικής εταιρείας.

Εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια και επαγγελματισμός ασφαλιστικού συμβούλου.

Σωστή διαχείριση και αξιοποίηση ενός μέσο-μακροπρόθεσμα βιώσιμου ασφαλιστικού προγράμματος.

Γιάννης Εμμανουήλ Ασφαλιστικός Πράκτορας Υγείας

Γιάννης Εμμανουήλ

Ασφαλιστικός Πράκτορας

Είναι πολλές οι πληροφορίες;

Σε ένα χωρίς δεσμεύσεις ραντεβού μπορώ να σας λύσω όλες τις απορίες και τους προβληματισμούς