Διαδικασία αποζημίωσης

Δωρεάν προσφορά ασφάλισης υγείας

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on pinterest

Η διαδικασία αποζημίωσης που ακολουθείται από τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες σε περίπτωση πραγματοποίησης νοσηλείας ή διαγνωστικών εξετάσεων, στηρίζεται σε κάποιους βασικούς κανόνες, με ελάχιστες διαφορές μεταξύ τους. Η διαδικασία είναι συγκεκριμένη και τυποποιημένη, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων.

 

Όσον αφορά την κάλυψη διαγνωστικών εξετάσεων, αυτές πραγματοποιούνται στο συμβεβλημένο, με την ασφαλιστική εταιρεία, δίκτυο διαγνωστικών κέντρων ή νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Ανάλογα με το τι ορίζει το ασφαλιστήριο πρόγραμμα, μπορεί να έχει 100% κάλυψη ή κάποια συμμετοχή στο κόστος των εξετάσεων. Το κόστος των εξετάσεων καλύπτεται απευθείας από την ασφαλιστική εταιρεία, και ο ασφαλισμένος επιβαρύνεται μόνο με τη συμμετοχή, εφόσον υπάρχει.

Όσον αφορά την κάλυψη της νοσηλείας, αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε σε συμβεβλημένο είτε σε μη συμβεβλημένο νοσηλευτικό ίδρυμα. Το ασφαλιστήριο πρόγραμμα μπορεί να ορίζει διαφορετική κάλυψη, ανάλογα με την παραπάνω διάκριση, κυρίως όσον αφορά τη συμμετοχή του ασφαλισμένου στα έξοδα νοσηλείας. Σε κάθε περίπτωση όμως, η νοσηλεία σε συμβεβλημένο νοσοκομείο σημαίνει απευθείας κάλυψη του ασφαλισμένου από την ασφαλιστική εταιρεία, μετά την αφαίρεση της συμμετοχής του ασφαλισμένου, εφόσον υπάρχει. Με αυτόν τον τρόπο ο ασφαλισμένος δεν χρειάζεται να εκταμιεύσει ένα σημαντικό χρηματικό ποσό, που πιθανόν να στοιχήσει η νοσηλεία του.

Σε περίπτωση νοσηλείας σε μη συμβεβλημένο νοσοκομείο, η αποζημίωση γίνεται απολογιστικά, δηλαδή ο ασφαλισμένος εξοφλεί το νοσοκομείο και στη συνέχεια προσκομίζει τα πρωτότυπα τιμολόγια στην ασφαλιστική εταιρεία προκειμένου να αποζημιωθεί. Επειδή το κόστος νοσηλείας μπορεί να είναι αρκετά υψηλό και να μην υπάρχει η δυνατότητα άμεσης εξόφλησης του νοσοκομείου, τα περισσότερα ιδιωτικά νοσοκομεία παρέχουν τη δυνατότητα της συναλλαγματικής, διάρκειας ικανής ώστε στο διάστημα αυτό να έχει ολοκληρωθεί η αποζημίωση από την ασφαλιστική εταιρεία και στη συνέχεια ο ασφαλισμένος να καταβάλλει το ποσό στο νοσοκομείο.

Και στις δύο περιπτώσεις, παράλληλα με την κάλυψη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, μπορεί να γίνει χρήση και του δημόσιου ασφαλιστικού φορέα. Με τα περισσότερα ιδιωτικά νοσοκομεία έχει συναφθεί σύμβαση με αποτέλεσμα να υπάρχει απευθείας κάλυψη του δημόσιου φορέα με το ποσό που αντιστοιχεί στην εκάστοτε νοσηλεία, σύμφωνα με τα Κ.Ε.Ν (Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια). Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να μειωθεί ή να εκμηδενιστεί άμεσα τυχόν συμμετοχή του ασφαλισμένου, εφόσον προβλέπεται από το ασφαλιστήριο πρόγραμμα.

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on pinterest

Γιάννης Εμμανουήλ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6978656798

Γιάννης Εμμανουήλ Ασφαλιστικός Πράκτορας Υγείας

Με τη συνεχή γνώση και την εμπειρία δέκα ετών, έχω θεμελιώσει την επαγγελματική μου φιλοσοφία πάνω στο τρίπτυχο:

Φερεγγυότητα και αξιοπιστία της ασφαλιστικής εταιρείας.

Εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια και επαγγελματισμός ασφαλιστικού συμβούλου.

Σωστή διαχείριση και αξιοποίηση ενός μέσο-μακροπρόθεσμα βιώσιμου ασφαλιστικού προγράμματος.

Γιάννης Εμμανουήλ Ασφαλιστικός Πράκτορας Υγείας

Γιάννης Εμμανουήλ

Ασφαλιστικός Πράκτορας

Είναι πολλές οι πληροφορίες;

Σε ένα χωρίς δεσμεύσεις ραντεβού μπορώ να σας λύσω όλες τις απορίες και τους προβληματισμούς