logo

Πότε είναι καλύτερα να ασφαλιστώ;

Πότε είναι καλύτερα να ασφαλιστώ;

Ένα βασικό και καίριο θέμα που τίθεται συχνά προς συζήτηση με αντικείμενο την ασφάλιση υγείας ανάμεσα στους ασφαλιστικούς συμβούλους και τους υποψηφίους προς ασφάλιση, είναι η χρονική έναρξη της ασφάλισης. Όπως έχουμε αναφέρει ήδη πολλές φορές, η ασφαλισιμότητα είναι η πιο σημαντική έννοια στην ασφάλεια υγείας. Είναι η βάση της διαδικασίας ασφάλισης και γι’αυτό θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτεροι προσεκτικοί.

Το ιδανικό είναι να ξεκινήσουμε τη διαδικασία ασφάλισης όσο νωρίτερα γίνεται ώστε να περιορίσουμε τις πιθανότητες απόρριψης της ασφάλισης ή την επιβολή κάποιων εξαιρέσεων από την ασφαλιστική εταιρεία. Γι’αυτό είναι σημαντικό όταν τονίζουμε ότι θα πρέπει να ασφαλιζόμαστε από μικρή ηλικία. Ο βασικός λόγος, εκτός από την κάλυψη σε περίπτωση που προκύψει κάποιο απρόβλεπτο γεγονός στην υγεία μας, είναι η κατοχύρωση της ασφαλισιμότητας μας.

Ασφαλιζόμαστε, λοιπόν, όταν το επιτρέπει η υγεία μας και ως επί το πλείστον αυτό συμβαίνει σε νεαρή ηλικία. Όπως είναι φυσιολογικό αλλά και σύμφωνα με τις στατιστικές μελέτες, τα προβλήματα υγείας παρουσιάζονται όσο μεγαλώνουμε. Μπορεί να μην πρόκειται σε κάθε περίπτωση για κάποιο σοβαρό θέμα υγείας αλλά μπορεί να είναι ικανό για να τεθεί εξαίρεση στην ασφάλιση. Εξάλλου η ιατρική και η ασφαλιστική προσέγγιση δεν συμβαδίζουν πάντα.

Ένας επιπλέον σημαντικός παράγοντας που μπορεί να καθορίσει τη δυνατότητα ασφάλισης και ο οποίος συνδέεται με την ηλικία εισόδου σε ένα ασφαλιστήριο πρόγραμμα είναι η διαδικασία ασφάλισης και η οποία διαφέρει ανάλογα με την ηλικία. Συγκεκριμένα, για υποψηφίους προς ασφάλιση έως 50 ετών δεν χρειάζεται ιατρικός έλεγχος. Αντίθετα για τους υποψηφίους άνω των 50 ετών υπάρχει ιατρικός έλεγχος, ο οποίος γίνεται πιο ενδελεχής για μεγαλύτερες ηλικίες. Σε κάθε περίπτωση συμπληρώνεται ερωτηματολόγιο υγείας σχετικά με το ιατρικό ιστορικό που υπάρχει μέχρι εκείνη τη στιγμή.

Η πιο συνηθισμένη παγίδα στην οποία υποπίπτουμε, όντας νέοι και υγιείς, είναι ότι θεωρούμε πως δεν συντρέχει λόγος αλλά ούτε και βιασύνη για την ένταξη μας σε ένα ασφαλιστήριο πρόγραμμα υγείας. Δυστυχώς, η εμπειρία και τα βιώματα στο χώρο έχουν δείξει ότι η αναβλητικότητα στην απόφαση των υποψηφίων να ασφαλιστούν είναι ο χειρότερος εχθρός. Η θέληση για ασφάλιση και η ασφαλιστική συνείδηση παίζουν καταλυτικό ρόλο όσο υπάρχει και η δυνατότητα ασφάλισης…

Δωρεάν προσφορά ασφάλισης υγείας

Γιάννης Εμμανουήλ Ασφαλιστικός Πράκτορας Υγείας
Αναπαραγωγή Βίντεο
Γιάννης Εμμανουήλ Ασφαλιστικός Πράκτορας Υγείας
Αναπαραγωγή Βίντεο

Γιάννης Εμμανουήλ

Co-Founder Asfaleia-Ygeias.com

Ζούμε σε ένα ταχύτατα μεταβαλλόμενο περιβάλλον που διακρίνεται από συνεχείς αλλαγές σε κοινωνικοοικονομικές δομές και συνθήκες, καθώς και νέα δεδομένα στον κλάδο – δημόσιας και ιδιωτικής – ασφάλισης. Με τη συνεχή γνώση και την εμπειρία δέκα ετών, έχω θεμελιώσει την επαγγελματική μου φιλοσοφία πάνω στο τρίπτυχο:

  • Φερεγγυότητα και αξιοπιστία της ασφαλιστικής εταιρείας.
  • Εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια και επαγγελματισμός ασφαλιστικού συμβούλου.
  • Σωστή διαχείριση και αξιοποίηση ενός μέσο-μακροπρόθεσμα βιώσιμου ασφαλιστικού προγράμματος.

Με υπευθυνότητα και διαχρονικότητα υπηρετώ καθημερινά αυτή τη φιλοσοφία, έχοντας σαν στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων με άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες τους και καλλιεργώντας μακροχρόνιες ανθρωποκεντρικές σχέσεις.

Διαμορφώστε το πρόγραμμα υγείας που σας ταιριάζει

Δωρεάν προσφορά ασφάλισης υγείας