Πώς επιλέγω ένα νοσοκομειακό πρόγραμμα;

Δωρεάν προσφορά ασφάλισης υγείας

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on pinterest

Η επιλογή ενός νοσοκομειακού προγράμματος είναι ιδιαίτερα σημαντική προκειμένου να είναι λειτουργικό και χρηστικό. Ο υποψήφιος ασφαλισμένος καλείται να επιλέξει ανάμεσα σε πλήθος ασφαλιστικών εταιρειών και ασφαλιστικών προγραμμάτων. Παράλληλα οι ανάγκες και οι δυνατότητες του καθένα είναι διαφορετικές. Γι’αυτό η επιλογή του σωστού προγράμματος καθορίζει την μακροχρόνια επιτυχία του και τη βιωσιμότητα του. Έτσι λοιπόν είναι καθοριστικός ο ρόλος του ασφαλιστικού συμβούλου.

Ένα πολύ σημαντικό κριτήριο στην ασφάλιση είναι η επιλογή της ασφαλιστικής εταιρείας που θα παρέχει την ασφαλιστική κάλυψη. Σήμερα ένα μεγάλο πλήθος ασφαλιστικών εταιρειών παρέχουν ασφάλεια υγείας και οι οποίες μέχρι πρότινος είχαν επικεντρωθεί αποκλειστικά σε άλλους κλάδους, όπως ο κλάδος ασφάλισης αυτοκινήτου. Επειδή όμως η ασφάλιση της υγείας διαφέρει σημαντικά από την κλασσική ασφάλιση αυτοκινήτου θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή της ασφαλιστικής εταιρείας. Καταρχάς θα πρέπει να επιλεγεί μία αξιόπιστη εταιρεία με ισχυρά οικονομικά στοιχεία, η οποία μπορεί να διασφαλίσει τη μακροχρόνια δέσμευση της στους ασφαλισμένους. Επίσης, θα πρέπει να διαθέτει σημαντικό μερίδιο αγοράς και τεχνογνωσία στον κλάδο της υγείας προκειμένου να απολαμβάνουν οι ασφαλισμένοι υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και άμεση εξυπηρέτηση σε θέματα ζημιών και αποζημιώσεων. Μία ισχυρή εταιρεία πετυχαίνει σημαντικές συνεργασίες και παροχές για τους ασφαλισμένους της όσον αφορά τα ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα στα οποία μπορούν να απευθύνονται.

Τα χαρακτηριστικά και οι καλύψεις του νοσοκομειακού προγράμματος διαφέρουν ανάλογα τις ανάγκες και τις δυνατότητες των ασφαλιζομένων. Τα νοσοκομειακά προγράμματα παρέχουν πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια κάλυψη. Η πρωτοβάθμια περίθαλψη περιλαμβάνει επισκέψεις σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, όπου οι ασφαλισμένοι μπορούν να επιλέξουν τον ιατρό που τους εξυπηρετεί μέσα από ένα ευρύ δίκτυο σε όλη την Ελλάδα. Επιπλέον, μπορούν να πραγματοποιούν προληπτικές και διαγνωστικές εξετάσεις στο δίκτυο Διαγνωστικών Κέντρων και εργαστηρίων σε όλη την Ελλάδα, με ένα απλό παραπεμπτικό του θεράποντος ιατρού σας. Παράλληλα, μπορούν να εκμεταλλευτούν ένα πλήθος προνομίων στα εξωτερικά ιατρεία των μεγαλύτερων νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Οι παροχές αυτές αφορούν κυρίως επείγοντα περιστατικά και περιλαμβάνουν δωρεάν απεριόριστες επισκέψεις σε ιατρούς των βασικών ειδικοτήτων, αλλά και δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις λόγω επείγοντος περιστατικού. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να εξοικονομούν επιπλέον χρήματα και ταυτόχρονα να αποφεύγουν την ταλαιπωρία των εξωτερικών ιατρείων σε Δημόσια νοσοκομεία.

Όσον αφορά τη δευτεροβάθμια περίθαλψη, περιλαμβάνει την κάλυψη δαπανών νοσηλείας σε Δημόσια και Ιδιωτικά νοσοκομεία. Έξοδα νοσηλείας είναι το δωμάτιο, η τροφή, οι εργαστηριακές και παρακλινικές εξετάσεις, τα φάρμακα, οι μεταγγίσεις, η μονάδα εντατικής θεραπείας, η μονάδα αυξημένης φροντίδας, οι αμοιβές των ιατρών. Επίσης συμπεριλαμβάνονται έξοδα για μικροεπεμβάσεις χωρίς νοσηλεία, έξοδα για χημειοθεραπείες και ακτινοθεραπείες, έξοδα επείγουσας μεταφοράς, έξοδα συνοδού και αποκλειστικής νοσοκόμας.

Τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια περίθαλψη, οι ασφαλιζόμενοι μπορούν να επιλέξουν προγράμματα 100% κάλυψης ή με συμμετοχή προκειμένου να μειώσουν το κόστος και κάνοντας παράλληλη χρήση του δημόσιου φορέα τους, εφόσον υπάρχει.

Για όλα τα παραπάνω, αλλά κυρίως για τη μετέπειτα εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, είναι καθοριστικός ο ρόλος του ασφαλιστικού συμβούλου. Πρόκειται για τον άνθρωπο που θα αναπτύξει, παρουσιάσει, συμβουλεύσει και καθοδηγήσει μέσα από τις γνώσεις και την εμπειρία του τους ασφαλιζόμενους στο σωστό νοσοκομειακό πρόγραμμα. Αρχικά η ανάλυση αναγκών των ασφαλιζομένων που γίνεται από έναν επαγγελματία του χώρου και στη συνέχεια η σχέση εμπιστοσύνης που αναπτύσσεται, συνδράμουν προκειμένου να καταλήξουν από κοινού στο σωστό πρόγραμμα.

Ο συνδυασμός όλων των παραπάνω είναι βέβαιο ότι θα αποφέρει άριστο αποτέλεσμα στην επιλογή ενός νοσοκομειακού προγράμματος που θα είναι κατάλληλο, χρήσιμο και βιώσιμο στους ασφαλισμένους.

 

 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on pinterest

Γιάννης Εμμανουήλ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6978656798

Γιάννης Εμμανουήλ Ασφαλιστικός Πράκτορας Υγείας

Με τη συνεχή γνώση και την εμπειρία δέκα ετών, έχω θεμελιώσει την επαγγελματική μου φιλοσοφία πάνω στο τρίπτυχο:

Φερεγγυότητα και αξιοπιστία της ασφαλιστικής εταιρείας.

Εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια και επαγγελματισμός ασφαλιστικού συμβούλου.

Σωστή διαχείριση και αξιοποίηση ενός μέσο-μακροπρόθεσμα βιώσιμου ασφαλιστικού προγράμματος.

Γιάννης Εμμανουήλ Ασφαλιστικός Πράκτορας Υγείας

Γιάννης Εμμανουήλ

Ασφαλιστικός Πράκτορας

Είναι πολλές οι πληροφορίες;

Σε ένα χωρίς δεσμεύσεις ραντεβού μπορώ να σας λύσω όλες τις απορίες και τους προβληματισμούς