logo

Προνόμια και παροχές συμβεβλημένων νοσοκομείων

Προνόμια και παροχές συμβεβλημένων νοσοκομείων

Μεγάλο δίκτυο συμβεβλημένων νοσοκομείων

Αυτό συνεπάγεται μια προνομιακή μεταχείριση που συνδυάζεται με δωρεάν παροχές και ειδικές εκπτώσεις.

Στο παρελθόν τα περισσότερα ασφαλιστικά προγράμματα υγείας λειτουργούσαν ανεξάρτητα από τη χρήση συγκεκριμένου δικτύου νοσοκομείων, τα λεγόμενα συμβεβλημένα νοσοκομεία. Συναντούσαμε προγράμματα με απεριόριστη κάλυψη χωρίς περιορισμούς είτε στις αμοιβές των ιατρών είτε στο ύψος των δαπανών νοσηλείας. Το αποτέλεσμα βέβαια ήταν να εκτινάσσεται το ασφάλισμα, δηλαδή η αποζημίωση, που θα έπρεπε να καταβάλλει η εκάστοτε ασφαλιστική εταιρεία για την κάλυψη των αμοιβών των ιατρών και των εξόδων των νοσοκομείων.

Έτσι, τα τελευταία χρόνια συναντάμε ολοένα και περισσότερο προγράμματα που δίνουν κίνητρο στους ασφαλισμένους προκειμένου να απευθύνονται σε συμβεβλημένα νοσοκομεία.  Συγκεκριμένα, έχουν διαμορφωθεί  ειδικές συμφωνίες τόσο ως προς το ύψος των αμοιβών των ιατρών όσο και ως προς τον τιμοκατάλογο χρεώσεων των νοσοκομείων. Με αυτό τον τρόπο, οι ασφαλιστικές εταιρείες αποσκοπούν στο να ελέγχουν τα αναγνωριζόμενα έξοδα, διαμορφώνοντας ένα καλύτερο δείκτη ζημιών που δεν θα επιβαρύνει τις ίδιες και κατ’επέκταση τους ασφαλισμένους.

Επιπλέον, διασφαλίζονται οι ασφαλισμένοι, οι οποίοι εκμεταλλεύονται τα οφέλη μέσα από αυτές τις συνεργασίες. Καταρχάς δεν αναμειγνύονται με τα έξοδα που θα προκύψουν μέσα από μία νοσηλεία ή τις αμοιβές που θα πρέπει να καταβάλλουν στους ιατρούς. Επίσης, δεν χρειάζεται να εκταμιεύσουν χρήματα για την κάλυψη όλων αυτών των δαπανών.

Η εξόφληση γίνεται απευθείας και άμεσα από την ασφαλιστική εταιρεία στα συμβεβλημένα νοσοκομεία.

Άλλο όφελος από τη χρήση των συμβεβλημένων νοσοκομείων είναι η διασφάλιση του ασφαλισμένου σχετικά με την αναγκαιότητα μιας νοσηλείας, με την  πραγματοποίηση των απαραίτητων εξετάσεων στα εξωτερικά ιατρεία σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού ή προέγκρισης και προεγχειρητικού ελέγχου σε περίπτωση προγραμματισμένου περιστατικού. Εξίσου σημαντική είναι η δυνατότητα για παράλληλη χρήση του κοινωνικού φορέα με απλές διαδικασίες. Μάλιστα στις περισσότερες περιπτώσεις μειώνεται στο ελάχιστο ή εκμηδενίζεται η συμμετοχή των ασφαλισμένων όταν διαθέτουν νοσοκομειακό πρόγραμμα με συμμετοχή στα έξοδα νοσηλείας, καθώς ισχύουν επιπλέον σημαντικές εκπτώσεις.

Ένα τελευταίο κίνητρο για τους ασφαλισμένους που εμφανίζεται στα συμβεβλημένα νοσοκομεία είναι ένα πλήθος δωρεάν πρωτοβάθμιων παροχών που μπορούν να εκμεταλλευτούν στα εξωτερικά ιατρεία των μεγαλύτερων ιδιωτικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων, κυρίως για έκτακτα περιστατικά. Έτσι, έχουν την ευκαιρία για άμεση ιατρική ανταπόκριση, χωρίς να εξετάζουν ποιο νοσοκομείο εφημερεύει, αποφεύγοντας αναμονές και ταλαιπωρία και εξοικονομώντας σημαντικά χρηματικά ποσά.

Είναι σημαντικό, λοιπόν, να υπάρχει ένα μεγάλο δίκτυο συμβεβλημένων νοσοκομείων, μέσα από το οποίο θα έχετε περισσότερες εναλλακτικές επιλογές, διασφαλίζοντας τη νοσοκομειακή σας κάλυψη και απολαμβάνοντας όλα αυτά τα προνόμια.

Δείτε το Δίκτυο Συμβεβλημένων Νοσοκομείων

Δωρεάν προσφορά ασφάλισης υγείας

Γιάννης Εμμανουήλ Ασφαλιστικός Πράκτορας Υγείας
Αναπαραγωγή Βίντεο
Γιάννης Εμμανουήλ Ασφαλιστικός Πράκτορας Υγείας
Αναπαραγωγή Βίντεο

Γιάννης Εμμανουήλ

Co-Founder Asfaleia-Ygeias.com

Ζούμε σε ένα ταχύτατα μεταβαλλόμενο περιβάλλον που διακρίνεται από συνεχείς αλλαγές σε κοινωνικοοικονομικές δομές και συνθήκες, καθώς και νέα δεδομένα στον κλάδο – δημόσιας και ιδιωτικής – ασφάλισης. Με τη συνεχή γνώση και την εμπειρία δέκα ετών, έχω θεμελιώσει την επαγγελματική μου φιλοσοφία πάνω στο τρίπτυχο:

  • Φερεγγυότητα και αξιοπιστία της ασφαλιστικής εταιρείας.
  • Εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια και επαγγελματισμός ασφαλιστικού συμβούλου.
  • Σωστή διαχείριση και αξιοποίηση ενός μέσο-μακροπρόθεσμα βιώσιμου ασφαλιστικού προγράμματος.

Με υπευθυνότητα και διαχρονικότητα υπηρετώ καθημερινά αυτή τη φιλοσοφία, έχοντας σαν στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων με άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες τους και καλλιεργώντας μακροχρόνιες ανθρωποκεντρικές σχέσεις.

Διαμορφώστε το πρόγραμμα υγείας που σας ταιριάζει

Δωρεάν προσφορά ασφάλισης υγείας