logo

Συγγενείς παθήσεις – εκ γενετής ανωμαλίες

Μία γκρίζα ζώνη των ασφαλιστηρίων συμβολαίων υγείας έχει διαμορφωθεί γύρω από τις συγγενείς παθήσεις ή εκ γενετής ανωμαλίες, όπως διατυπώνονται στους όρους των ασφαλιστικών προγραμμάτων. Μάλιστα πρόκειται για μία από τις λίγες περιπτώσεις που κάθε ασφαλιστική εταιρεία ακολουθεί διαφορετική στάση ως προς την κάλυψη των παθήσεων αυτών αλλά και την αποζημίωση τους. Γι’αυτό θα δώσουμε ειδική έμφαση σε αυτή την κατηγορία παθήσεων, προσπαθώντας να τη φωτίσουμε όσο γίνεται περισσότερο.

Καταρχάς τι σημαίνει συγγενής πάθηση; Πρόκειται για μία πάθηση με την οποία γεννιέται ο άνθρωπος και έχει γίνει αντιληπτή και εμφανής είτε κατά τη γέννηση του είτε κατά τα πρώτα χρόνια ζωής του. Υπάρχουν και σπάνιες περιπτώσεις που εκδηλώνεται ή γίνεται γνωστή σε μεγαλύτερη ηλικία. Οι συγγενείς παθήσεις χωρίζονται σε δύο βασικούς τύπους: δομικές διαταραχές στις οποίες παρατηρούνται προβλήματα με το σχήμα ενός μέρους του σώματος και λειτουργικές διαταραχές στις οποίες υπάρχουν προβλήματα σχετικά με το πώς λειτουργεί ένα μέρος του σώματος. Παραδείγματα τέτοιων παθήσεων είναι τα γενετικά σύνδρομα, το φύσημα στην καρδιά, η υδροκεφαλία, η υδρονέφρωση, η ουρολοίμωξη – όταν δεν προκύπτει κατόπιν μόλυνσης αλλά παλινδρόμησης, η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, η διάνοιξη δακρυϊκού πόρου, η κρυψορχία, κα. Μάλιστα κάποιες παθήσεις σχετίζονται και με την ηλικία εμφάνισης, δηλαδή αν εμφανιστεί μία πάθηση στα πρώτα χρόνια ζωής ενός παιδιού τότε θεωρείται συγγενής, όπως πχ. η βουβωνοκήλη, η υδροκήλη, η φίμωση πέους κα.

Όπως προαναφέρθηκε, κάθε εταιρεία ακολουθεί διαφορετική στάση απέναντι στις συγγενείς παθήσεις. Κάποιες εταιρείες τις εντάσσουν στις γενικές εξαιρέσεις χωρίς να προβλέπεται καμία κάλυψη. Άλλες εταιρείες παρέχουν κάλυψη μετά το πέρας συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας πχ. 1 ή 2 ή 5 έτη. Ορισμένα συμβόλαια αναφέρουν αναλυτικά τις κατηγορίες συγγενών παθήσεων πχ. παθήσεις καρδιάς, ουροποιητικού συστήματος, γεννητικών οργάνων, πεπτικού συστήματος, αναπνευστικού συστήματος, οφθαλμών κα. Υπάρχουν συμβόλαια που αναφέρουν μόνο μια γενικευμένη ορολογία «συγγενείς παθήσεις» και άλλα που αποζημιώνουν μέχρι ενός ποσού πχ. 100.000 ή 200.000 ευρώ. Σε άλλες περιπτώσεις, στους όρους των ασφαλιστηρίων συμβολαίων διαχωρίζονται κάποιες παθήσεις από την κατηγορία των συγγενών παθήσεων πχ. βουβωνοκήλη, υδροκήλη κα.

Ο χαρακτηρισμός μίας πάθησης ως συγγενής δεν είναι αυθαίρετος και δεν ερμηνεύεται ως τέτοια από την εκάστοτε ασφαλιστική εταιρεία κατά το δοκούν. Πρόκειται για παθήσεις που έχουν χαρακτηριστεί συγγενείς σύμφωνα με την ιατρική βιβλιογραφία και τεκμηριώνονται με βάση τη συμπτωματολογία, καθώς και τα αποτελέσματα των απαιτούμενων και σχετιζόμενων με το περιστατικό εξετάσεις.

Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε προϋπάρχουσα πάθηση, η οποία είναι γνωστή στον ασφαλισμένο, αναφέρεται στο ερωτηματολόγιο της αίτησης ασφάλισης κατά την ανάληψη του κινδύνου και αξιολογείται από την ασφαλιστική εταιρεία, συνοδευομένη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά πχ. διαγνωστικές εξετάσεις, γνωματεύσεις ιατρών, πρακτικό χειρουργείου κτλ. Για την ασφάλιση των παιδιών, συνήθως, είναι απαραίτητη η προσκόμιση αντίγραφου του παιδικού βιβλιαρίου, όπου καταγράφεται το ιατρικό ιστορικό του παιδιού από τον παιδίατρο που το παρακολουθεί. Μέσα από την αξιολόγηση του ιατρικού ιστορικού του υποψήφιου ασφαλισμένου, γίνεται ξεκάθαρο και διατυπώνεται με ειδικό όρο αν κάποια πάθηση που είναι ήδη γνωστή αποτελεί συγγενή πάθηση ή δεν καλύπτεται είτε για ορισμένο χρονικό διάστημα είτε ισοβίως. Επίσης, διατυπώνεται αν είναι δυνατή η επαναξιολόγηση του ειδικού όρου στο μέλλον με την προσκόμιση νεότερων εξετάσεων.

Με βάση όλα τα παραπάνω θεμελιώνεται πόσο σημαντικό είναι να συμπεριλαμβάνεται σε μία ιδιωτική ασφάλεια υγείας η κάλυψη των συγγενών παθήσεων. Όπως έχουμε τονίσει πολλάκις, είναι καθοριστικός ο ρόλος του ασφαλιστικού συμβούλου που θα καθοδηγήσει με απλό και ξεκάθαρο τρόπο τον υποψήφιο ασφαλισμένο, διευκρινίζοντας και φωτίζοντας όλους τους όρους του συμβολαίου που πρόκειται να συναφθεί. Είναι σημαντικό ο ασφαλισμένος να είναι πλήρως ενήμερος και κατοχυρωμένος σε οποιοδήποτε θέμα υγείας μπορεί να προκύψει στο μέλλον.

Δωρεάν προσφορά ασφάλισης υγείας

Γιάννης Εμμανουήλ Ασφαλιστικός Πράκτορας Υγείας
Αναπαραγωγή Βίντεο
Γιάννης Εμμανουήλ Ασφαλιστικός Πράκτορας Υγείας
Αναπαραγωγή Βίντεο

Γιάννης Εμμανουήλ

Co-Founder Asfaleia-Ygeias.com

Ζούμε σε ένα ταχύτατα μεταβαλλόμενο περιβάλλον που διακρίνεται από συνεχείς αλλαγές σε κοινωνικοοικονομικές δομές και συνθήκες, καθώς και νέα δεδομένα στον κλάδο – δημόσιας και ιδιωτικής – ασφάλισης. Με τη συνεχή γνώση και την εμπειρία δέκα ετών, έχω θεμελιώσει την επαγγελματική μου φιλοσοφία πάνω στο τρίπτυχο:

  • Φερεγγυότητα και αξιοπιστία της ασφαλιστικής εταιρείας.
  • Εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια και επαγγελματισμός ασφαλιστικού συμβούλου.
  • Σωστή διαχείριση και αξιοποίηση ενός μέσο-μακροπρόθεσμα βιώσιμου ασφαλιστικού προγράμματος.

Με υπευθυνότητα και διαχρονικότητα υπηρετώ καθημερινά αυτή τη φιλοσοφία, έχοντας σαν στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων με άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες τους και καλλιεργώντας μακροχρόνιες ανθρωποκεντρικές σχέσεις.

Διαμορφώστε το πρόγραμμα υγείας που σας ταιριάζει

Δωρεάν προσφορά ασφάλισης υγείας