logo

Το τέλος των ισόβιων νοσοκομειακών προγραμμάτων υγείας

Μία νέα εποχή διανύουμε στην ιδιωτική ασφάλιση. Η εποχή αυτή ήρθε να θεμελιωθεί με την υποχρεωτική εφαρμογή της οδηγίας της ΕΕ, γνωστή ως Solvency II (Φερεγγυότητα ΙΙ). Οι βασικές αλλαγές που διαμορφώθηκαν μέσα από αυτήν στον ασφαλιστικό κλάδο, αφορούν τις δεσμεύσεις που θα πρέπει να τηρούν οι ασφαλιστικές εταιρείες, αλλά και τις προϋποθέσεις για να λειτουργούν. Η σημαντικότερη αλλαγή είναι η τήρηση των αποθεματικών κεφαλαίων που είναι απαραίτητα προκειμένου να καθιστούν φερέγγυα μία ασφαλιστική εταιρεία ως προς τους ασφαλιστικούς κινδύνους που έχει αναλάβει έναντι των ασφαλισμένων της.

 Μία σημαντική εξέλιξη και άμεση συνέπεια των παραπάνω ήταν η εμφάνιση των ετησίως ανανεούμενων προγραμμάτων και η σταδιακή κατάργηση των ισοβίων στην ασφαλιστική αγορά. Ο λόγος για τον οποίο συνέβη αυτό είναι ότι οι εταιρείες που διέθεταν ισόβια προγράμματα θα έπρεπε να τηρούν διπλάσια ή και τριπλάσια αποθεματικά. Μπροστά σε αυτή την απαίτηση, σχεδόν το σύνολο των ασφαλιστικών εταιρειών, αδύνατον να ανταποκριθούν σε αυτήν, προχώρησε στην έκδοση ετησίως ανανεούμενων συμβολαίων, τα οποία όπως είναι λογικό είναι φθηνότερα.

Η βασική διαφοροποίηση ανάμεσα στα ισόβια και τα ετησίως ανανεούμενα προγράμματα είναι ότι στην πρώτη περίπτωση η ασφαλιστική εταιρεία δεσμεύεται να παρέχει ισοβίως την ασφαλιστική κάλυψη που έχουν υπογράψει οι δύο πλευρές (ασφαλιστική εταιρεία και ασφαλισμένος) και με τους ίδιους όρους, για όσο χρονικό διάστημα ο ασφαλισμένος είναι συνεπής στην καταβολή των ασφαλίστρων. Στη δεύτερη περίπτωση η διάρκεια της ασφαλιστικής κάλυψης είναι ετήσια και βάση όρου του συμβολαίου, η εταιρεία δύναται να προχωρήσει μονομερώς σε αλλαγή των καλύψεων ή/και των όρων στην επέτειο του συμβολαίου. Ο όρος αυτός διαφοροποιείται από εταιρεία σε εταιρεία και η διατύπωση του αποκτά βαρύνουσα σημασία.

Όπως έχουμε εξηγήσει και στο παρελθόν, η ασφάλιση υγείας δεν είναι σαν την ασφάλιση του αυτοκινήτου, όπου μπορούμε να αλλάζουμε κάθε χρόνο ασφαλιστική εταιρεία χωρίς κάποιο κόστος. Όχι γιατί μας δεσμεύει η ασφαλιστική εταιρεία αλλά γιατί μπορεί να βρεθούμε ακάλυπτοι σε κάποιο πρόβλημα υγείας κατά τη μετάβαση μας από τη μία εταιρεία στην άλλη. Όταν λοιπόν μία ασφαλιστική εταιρεία έχει τη δυνατότητα, βάση όρων συμβολαίου, να τροποποιήσει τις καλύψεις με τις οποίες δεν συμφωνούμε ή παύουν να καλύπτουν κάποιο πρόβλημα υγείας που ήδη έχει εμφανιστεί, τότε η μόνη επιλογή που έχουμε είναι να αλλάξουμε ασφαλιστική εταιρεία. Ωστόσο σε περίπτωση που υπάρχει ήδη κάποιο ιατρικό ιστορικό ή έχουμε φτάσει σε προχωρημένη ηλικία, δυσκολεύει η δυνατότητα ασφάλισης σε μία νέα εταιρεία ή παροχής πλήρους κάλυψης χωρίς κάποια εξαίρεση, τη στιγμή που την έχουμε ανάγκη περισσότερο από ποτέ. Αυτό από μόνο του αποτελεί ένα μεγάλο μειονέκτημα των ετησίως ανανεούμενων προγραμμάτων.

Επίσης, είναι πολύ σημαντικό το brand name της ασφαλιστικής εταιρείας, καθώς όσο πιο ισχυρό είναι τόσο πιο δύσκολα θα διακινδυνεύσει να το “ξεθωριάσει”. Αν κοιτάξουμε λίγο πιο πέρα, σε μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες του εξωτερικού, όπως η Bupa και η AXA PPP, θα διαπιστώσουμε ότι διαθέτουν ετησίως ανανεούμενα προγράμματα αλλά με πάρα πολύ υψηλό κόστος. Συνεχίζουν να παρέχουν στους ασφαλισμένους τους υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας χωρίς σημαντικές αλλαγές στους όρους και τις καλύψεις ενώ οι ασφαλισμένοι συνεχίζουν να τις εμπιστεύονται παρά το πολύ υψηλό κόστος. Ο λόγος είναι η εμπιστοσύνη και ο σεβασμός που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στα δύο μέρη.

Αυτή η διαχρονικότητα, όμως, που διαμορφώθηκε ανάμεσα στις ασφαλιστικές εταιρείες και τους ασφαλισμένους, είναι ακόμα σε πρώιμο στάδιο προκειμένου να διαμορφωθεί και στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Γι’αυτό, η καλύτερη δυνατή κατοχύρωση των ασφαλισμένων μπορεί να προκύψει από την όσο το δυνατόν ισχυρότερη δέσμευση μιας φερέγγυας ασφαλιστικής εταιρείας, διατυπωμένη μέσα από τους όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. 


Δωρεάν προσφορά ασφάλισης υγείας

Γιάννης Εμμανουήλ Ασφαλιστικός Πράκτορας Υγείας
Αναπαραγωγή Βίντεο
Γιάννης Εμμανουήλ Ασφαλιστικός Πράκτορας Υγείας
Αναπαραγωγή Βίντεο

Γιάννης Εμμανουήλ

Co-Founder Asfaleia-Ygeias.com

Ζούμε σε ένα ταχύτατα μεταβαλλόμενο περιβάλλον που διακρίνεται από συνεχείς αλλαγές σε κοινωνικοοικονομικές δομές και συνθήκες, καθώς και νέα δεδομένα στον κλάδο – δημόσιας και ιδιωτικής – ασφάλισης. Με τη συνεχή γνώση και την εμπειρία δέκα ετών, έχω θεμελιώσει την επαγγελματική μου φιλοσοφία πάνω στο τρίπτυχο:

  • Φερεγγυότητα και αξιοπιστία της ασφαλιστικής εταιρείας.
  • Εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια και επαγγελματισμός ασφαλιστικού συμβούλου.
  • Σωστή διαχείριση και αξιοποίηση ενός μέσο-μακροπρόθεσμα βιώσιμου ασφαλιστικού προγράμματος.

Με υπευθυνότητα και διαχρονικότητα υπηρετώ καθημερινά αυτή τη φιλοσοφία, έχοντας σαν στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων με άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες τους και καλλιεργώντας μακροχρόνιες ανθρωποκεντρικές σχέσεις.

Διαμορφώστε το πρόγραμμα υγείας που σας ταιριάζει

Δωρεάν προσφορά ασφάλισης υγείας