Αλλαγή ασφαλιστικής εταιρείας – Διαδοχικότητα

Δωρεάν προσφορά ασφάλισης υγείας

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on pinterest

Ένα ερώτημα στο οποίο καλούμαστε να απαντήσουμε με υπευθυνότητα σε ανθρώπους που διαθέτουν ήδη κάποιο πρόγραμμα υγείας, είναι εάν μπορούν να πραγματοποιήσουν αλλαγή προγράμματος σε μία νέα ασφαλιστική εταιρεία, όντας δυσαρεστημένοι. Οι πιο συνήθεις λόγοι δυσαρέσκειας είναι η μη κάλυψη σε περίπτωσης ανάγκης, η έλλειψη εξυπηρέτησης, οι παράλογες και συνεχείς αυξήσεις στα ασφάλιστρα.

Όπως έχουμε εξηγήσει αρκετές φορές, η ασφάλιση υγείας διαφέρει κατά πολύ από τις υπόλοιπες ασφαλίσεις, όπως για παράδειγμα την ασφάλιση του αυτοκινήτου και της κατοικίας, όπου μπορούμε να αλλάζουμε κάθε χρόνο ασφαλιστική εταιρεία χωρίς κάποιο σημαντικό κόστος. Όχι γιατί υπάρχει κάποια δέσμευση από την ασφαλιστική εταιρεία αλλά γιατί μπορεί να βρεθούμε ακάλυπτοι σε κάποιο πρόβλημα υγείας κατά τη μετάβαση μας από τη μία εταιρεία στην άλλη. Ιδιαίτερα σε περίπτωση που υπάρχει ήδη κάποιο ιατρικό ιστορικό ή έχουμε φτάσει σε προχωρημένη ηλικία, δυσκολεύει η δυνατότητα ασφάλισης σε μία νέα εταιρεία ή η παροχή πλήρους κάλυψης χωρίς κάποια εξαίρεση.

Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή όταν η ηλικία και το ιατρικό ιστορικό μας επιτρέπουν να μεταβούμε σε μία άλλη ασφαλιστική εταιρεία, τότε έχουμε το προνόμιο της διαδοχικότητας. Πρόκειται για την άμεση ισχύ του νέου ασφαλιστηρίου συμβολαίου με τη νέα εταιρεία, παρέχοντας κάλυψη χωρίς τις χρονικές αναμονές που ισχύουν για όσους ασφαλίζονται για πρώτη φορά και χωρίς ειδικές εξαιρέσεις.

Όσο λοιπόν υπάρχει η δυνατότητα μετάβασης, υπάρχουν και περισσότερες επιλογές στην αλλαγή της ασφάλειας υγείας. Ακόμα και σήμερα, υπάρχουν προγράμματα τα οποία δεν υστερούν από παλαιότερα ασφαλιστήρια συμβόλαια ή έχουν ελάχιστες διαφορές στις καλύψεις αλλά σημαντική διαφορά στο κόστος. Ωστόσο πριν γίνει οποιαδήποτε αλλαγή, θα πρέπει με υπευθυνότητα και ειλικρίνεια να εξεταστεί από κοινού το παλιό συμβόλαιο και το ιατρικό ιστορικό, ώστε να μην βρεθεί ακάλυπτος ή δυσαρεστημένος εκ νέου ο ασφαλιζόμενος και η όποια αλλαγή να γίνει προς όφελος του.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on pinterest

Γιάννης Εμμανουήλ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6978656798

Γιάννης Εμμανουήλ Ασφαλιστικός Πράκτορας Υγείας

Με τη συνεχή γνώση και την εμπειρία δέκα ετών, έχω θεμελιώσει την επαγγελματική μου φιλοσοφία πάνω στο τρίπτυχο:

Φερεγγυότητα και αξιοπιστία της ασφαλιστικής εταιρείας.

Εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια και επαγγελματισμός ασφαλιστικού συμβούλου.

Σωστή διαχείριση και αξιοποίηση ενός μέσο-μακροπρόθεσμα βιώσιμου ασφαλιστικού προγράμματος.

Γιάννης Εμμανουήλ Ασφαλιστικός Πράκτορας Υγείας

Γιάννης Εμμανουήλ

Ασφαλιστικός Πράκτορας

Είναι πολλές οι πληροφορίες;

Σε ένα χωρίς δεσμεύσεις ραντεβού μπορώ να σας λύσω όλες τις απορίες και τους προβληματισμούς