Θα με καλύψει το συμβόλαιο μου;

Δωρεάν προσφορά ασφάλισης υγείας

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on pinterest

Ένα ερώτημα που τίθεται συχνά από τους ασφαλισμένους είναι αν θα έχουν την κάλυψη υγείας που προβλέπει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο τους όταν επέλθει ένας κίνδυνος και κατά συνέπεια η στιγμή να το χρησιμοποιήσουν. Η αμφισβήτηση που τίθεται συνήθως προέρχεται από περιστατικά που έχουν ακούσει από φίλους και γνωστούς, χωρίς όμως να υπάρχει σαφήνεια ως προς τους λόγους.

Καταρχάς να διευκρινίσουμε ότι τα ασφαλιστήρια συμβόλαια είναι διατυπωμένα με νομικούς όρους και έχουν περάσει από “κόσκινο” από ένα πλήθος δικηγόρων. Άρα τα προβλήματα που δημιουργούνται δεν έχουν κάνουν, ως επί το πλείστον, με τη διατύπωση των συμβολαίων αλλά από ένα σύνολο πραγμάτων τα οποία εμπλέκονται πρωτίστως στην αρχή της ασφάλισης και κατά δεύτερο λόγο στην πορεία.

Επειδή η αρχή είναι το ήμισυ του παντός, έτσι και στην ασφάλεια υγείας είναι πολύ σημαντική η διαδικασία ασφάλισης, η ώρα της αίτησης. Είναι σημαντικό, λοιπόν, να υπάρχει ειλικρίνεια από την αρχή όσον αφορά το ιατρικό ιστορικό του υποψήφιου ασφαλισμένου ώστε να αξιολογηθεί καταλλήλως και βέβαια να μην υπάρχει εμπλοκή και ανησυχία στην κάλυψη κατά τη στιγμή της επέλευσης του κινδύνου. Έτσι, διασφαλίζεται ακόμα περισσότερο ο ασφαλισμένος και γνωρίζει εκ των προτέρων αν υπάρχει κάποιο θέμα υγείας το οποίο δεν πρόκειται να καλυφθεί στο μέλλον. Η ειλικρίνεια και η προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, εφόσον κριθούν απαραίτητα, αξιολογείται θετικά από τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Από την άλλη είναι πολύ σημαντικός και καθοριστικός ο ρόλος του ασφαλιστικού συμβούλου. Ο σύμβουλος θα πρέπει να επιδιώκει τη σωστή ανάληψη του κινδύνου και να είναι όσο πιο ξεκάθαρος και αναλυτικός γίνεται για θέματα που θεωρούνται ψιλά γράμματα από τους ασφαλισμένους, όπως είναι οι χρονικές αναμονές και εξαιρέσεις ενός συμβολαίου. Σκοπός δεν είναι να πουλήσουμε άλλο ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο, αλλά να εξασφαλίσουμε μία όσο το δυνατόν καλύτερη κάλυψη για τον ασφαλισμένο όταν θα μας χρειαστεί, χωρίς ανησυχεί αν θα καλυφθεί ή θα μείνει εκτεθειμένος.

Η κατοχύρωση και η προστασία των ασφαλισμένων αποτελεί επίκεντρο της διαδικασίας ασφάλισης αλλά και της μετέπειτα εξυπηρέτησης τους. Εξάλλου αυτοί αποτελούν και τους καλύτερους διαφημιστές μας.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on pinterest

Γιάννης Εμμανουήλ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6978656798

Γιάννης Εμμανουήλ Ασφαλιστικός Πράκτορας Υγείας

Με τη συνεχή γνώση και την εμπειρία δέκα ετών, έχω θεμελιώσει την επαγγελματική μου φιλοσοφία πάνω στο τρίπτυχο:

Φερεγγυότητα και αξιοπιστία της ασφαλιστικής εταιρείας.

Εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια και επαγγελματισμός ασφαλιστικού συμβούλου.

Σωστή διαχείριση και αξιοποίηση ενός μέσο-μακροπρόθεσμα βιώσιμου ασφαλιστικού προγράμματος.

Γιάννης Εμμανουήλ Ασφαλιστικός Πράκτορας Υγείας

Γιάννης Εμμανουήλ

Ασφαλιστικός Πράκτορας

Είναι πολλές οι πληροφορίες;

Σε ένα χωρίς δεσμεύσεις ραντεβού μπορώ να σας λύσω όλες τις απορίες και τους προβληματισμούς