Βασικές ασφαλίσεις ζωής

Δωρεάν προσφορά ασφάλισης υγείας

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on pinterest

Οι βασικές ασφαλίσεις ζωής διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

Ασφάλιση θανάτου

  • Ισόβια: Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου οποιαδήποτε στιγμή καταβάλλεται στους δικαιούχους το ασφάλισμα. Η ισόβια έχει αόριστη διάρκεια, ενώ τα ασφάλιστρα μπορεί να καταβάλλονται ισοβίως ή για καθορισμένη χρονική περίοδο.
  • Πρόσκαιρη: Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια της ασφάλισης καταβάλλεται στους δικαιούχους το ασφάλισμα. Σε περίπτωση επιβίωσης του ασφαλισμένου δεν προβλέπεται παροχή. Εδώ η διάρκεια της ασφάλισης είναι καθορισμένη.

Ασφάλιση επιβίωσης

Σε περίπτωση επιβίωσης του ασφαλισμένου, δηλαδή σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος βρίσκεται ακόμα στη ζωή κατά τη λήξη της ασφάλισης, καταβάλλεται στον ίδιο το ασφάλισμα. Αντιθέτως, σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια της ασφάλισης δεν προβλέπεται παροχή. Η διάρκεια της ασφάλισης είναι καθορισμένη.

Μικτή

Είναι ένας συνδυασμός των ασφαλίσεων θανάτου και επιβίωσης. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια της ασφάλισης καταβάλλεται στους δικαιούχους το ασφάλισμα. Παράλληλα σε περίπτωση επιβίωσης του ασφαλισμένου, δηλαδή σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος βρίσκεται ακόμα στη ζωή κατά τη λήξη της ασφάλισης, καταβάλλεται στον ίδιο το ασφάλισμα. Η διάρκεια της ασφάλισης είναι καθορισμένη.

Ασφαλίσεις ζωής με επιστροφή ασφαλίστρων

  • Επιβίωσης με επιστροφή ασφαλίστρων σε περίπτωση θανάτου: Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια της ασφάλισης καταβάλλεται στους δικαιούχους το σύνολο των ασφαλίστρων της ασφάλισης αυτής, που είχαν καταβληθεί μέχρι τη στιγμή του θανάτου. Σε περίπτωση επιβίωσης του ασφαλισμένου, δηλαδή σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος βρίσκεται ακόμα στη ζωή κατά τη λήξη της ασφάλισης, καταβάλλεται στον ίδιο το ασφάλισμα. Η διάρκεια της ασφάλισης είναι καθορισμένη.
  • Πρόσκαιρη θανάτου με επιστροφή ασφαλίστρων σε περίπτωση επιβίωσης του ασφαλισμένου στη λήξη της ασφάλισης: Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια της ασφάλισης καταβάλλεται στους δικαιούχους το ασφάλισμα. Σε περίπτωση επιβίωσης του ασφαλισμένου, δηλαδή σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος βρίσκεται ακόμα στη ζωή κατά τη λήξη της ασφάλισης, καταβάλλεται στον ίδιο το σύνολο των ασφαλίστρων της ασφάλισης αυτής. Η διάρκεια της ασφάλισης είναι καθορισμένη.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on pinterest

Γιάννης Εμμανουήλ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6978656798

Γιάννης Εμμανουήλ Ασφαλιστικός Πράκτορας Υγείας

Με τη συνεχή γνώση και την εμπειρία δέκα ετών, έχω θεμελιώσει την επαγγελματική μου φιλοσοφία πάνω στο τρίπτυχο:

Φερεγγυότητα και αξιοπιστία της ασφαλιστικής εταιρείας.

Εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια και επαγγελματισμός ασφαλιστικού συμβούλου.

Σωστή διαχείριση και αξιοποίηση ενός μέσο-μακροπρόθεσμα βιώσιμου ασφαλιστικού προγράμματος.

Γιάννης Εμμανουήλ Ασφαλιστικός Πράκτορας Υγείας

Γιάννης Εμμανουήλ

Ασφαλιστικός Πράκτορας

Είναι πολλές οι πληροφορίες;

Σε ένα χωρίς δεσμεύσεις ραντεβού μπορώ να σας λύσω όλες τις απορίες και τους προβληματισμούς